Repræsentantskabsmødet i Socialdemokratiet i Aalborg Vestkredsen har genvalgt den 34 årige læge Søren Valgreen Knudsen som folketingskandidat. Han er klar til det forestående folketingsvalg, som han bl.a. vil benytte til at sætte fokus på mental sundhed og arbejdsmiljø. 

Den 34-årige Søren Valgreen Knudsen er genvalgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Vestkredsen. Han er uddannet læge og er til dagligt ansat i Psykiatrien i Region Nord, hvor han forsker i ulighed i sundhed. 

På repræsentantskabsmødet, der blev afholdt i AOFs lokaler, fik Søren Valgreen Knudsen mange rosende ord med på vejen, bl.a. for det store engagement som han har lagt for dagen, siden han i 2017 overtog posten som folketingskandidat i kredsen efter Rasmus Prehn. 

Kredsformand Anette Mortensen udtaler: 
– Vi har været yderst tilfredse med Sørens indsats. Ud over at have værdierne i orden, så ved han også hvad han snakker om. Har han fingeren på pulsen, og ved fx hvor ødelæggende de mange besparelser har været vores sundhedsvæsen.”

Selv er Søren Valgreen Knudsen meget tilfreds med kredsen:
– Det har været dejligt med den enorme opbakning jeg har fået fra baglandet. Det giver god energi til det valg, som vi ved står lige for døren. Et valg som jeg bl.a. vil bruge på at sætte mental sundhed, klima og arbejdsmiljø på dagsorden.”

Den socialdemokratiske kandidat til EP-valget, Morten Klessen, gav oplæg om sine politiske visioner og kredsens medlem af regionsrådet, Malene Busk, blev genvalg som kandidat og gav en beretning om hendes arbejde for bl.a. bedre vilkår for psykiatrien.