Studerende i landdistrikter kommer i klemme, når der ikke gives kørselsfradrag til og fra studie, mener folketingskandidat Marie Bjerre (V) og foreslår derfor, at reglerne laves om.

– Det rammer vores landdistrikter ekstra hårdt, at studerende ikke kan få kørselsfradrag. Uddannelsesinstitutionerne ligger nemlig i høj grad i de større byer, og dermed er studerende i landdistrikter nødsaget til at pendle. På grund af stor transporttid med offentlig transport er mange nødt til at erhverve sig en bil, og så kan økonomien være svær at få til at hænge sammen uden mulighed for kørselsfradrag", udtaler Marie Bjerre.

Pædagogstuderende i Aars gjorde folketingskandidaten opmærksom på problemet
Det var Anne Katrine Borup fra Aars, som læser på pædagoguddannelsen i Viborg, der sammen med en medstuderende fra Aars tog kontakt til V-kandidat Marie Bjerre med en opfordring til at se på problemet.

– Jeg er glad for at bo i Aars og vil meget gerne blive boende. Derfor pendler jeg hver dag til og fra min pædagoguddannelse i Viborg. Jeg har søgt om kilometerpenge, men har desværre fået afslag, selvom transporttiden med offentlig transport er over dobbelt så lang som i bil for mig”, siger Anne Katrine Borup, der heldigvis har mulighed for at dele kørselsudgiften:

– Heldigvis har jeg mulighed for at køre sammen med en af mine studiekammerater i bil. Havde det ikke været en mulighed, var det svært at få dagligdagen og økonomien på SU til at hænge sammen, og så forstår jeg godt, hvorfor så mange vælger at flytte ind til uddannelsesbyerne. Det synes jeg ikke er rimeligt, og derfor tog vi kontakt til Marie Bjerre”, siger Anne Katrine.

Studerende kan ikke få kørselsfradrag, da SU ikke tæller som løn. Studerende har mulighed for at søge kilometerpenge, såfremt nærmere kriterier er opfyldte. Kilometerpenge kræver, at den studerende har minimum 12 km til nærmeste mulige transportmiddel, eller at offentlig transport tager mindst 2 timer.

Forslag skal sikre mindre affolkning
Marie Bjerre er enig i, at det er urimeligt, at reglerne gør det mere attraktivt at flytte ind til uddannelsesbyerne end at blive boende.

– Vi har et politisk ansvar for at sikre, at vores landkommuner ikke affolkes. Kilometerpenge til studerende er meget svært at få tilkendt, og i stedet må mange derfor flytte til uddannelsesbyerne. Lang transporttid med offentlig transport er ikke et attraktivt alternativ. Med fradrag for kørsel i egen bil til studerende vil der være en økonomisk mulighed for at blive boende. Det her forslag er derfor et skridt i den rigtige retning, og det vil jeg kæmpe for, hvis jeg bliver valgt til Folketinget”, afslutter Marie Bjerre.