Fra Anne Lasthein, Eventyrbakken 42, Nibe, har Nibe Avis' redaktion modtaget dette læserbrev:

Indsigelse mod det fremsendte forslag om udstykning af grunden syd for Eventyrbakken.  

I 2006 købte vi Eventyrbakken 42 af Nibe kommune og valgte en grund helt ud til området syd for Eventyrbakken.  

I den daværende lokalplan nr. 83, Nibe kommune, står der: 

Langs sydskel til udstykningen er i kommuneplanen udlagt et nyt skovbælte, der er en del af et sammenhængende skovbælte fra Skalskoven til Grydstedvej. Børneinstitutionen (beliggende på Eventyrbakken) vil få let adgang til dette nye, rekreative område. 
Skovbæltet er ikke indeholdt i denne lokalplan, da det forventes, at området vil blive udlagt til fredskov i en større sammenhæng (bynær skov). Området forventes således heller ikke overført til byzone. 

Med forventning om realisering af denne smukke naturplan og en større visionær byplanlægning for Nibe som helhed og Eventyrbakken i særdeleshed, var vi ikke i tvivl om, at Nibe og grunden var perfekt til os.  

Vi mener, at den omsendte udvidelse af kommuneplanrammen syd for Eventyrbakken i Nibe helt overser de tidligere visioner for området. 

Vi har boet i Nibe i 14 år og fulgt med i alle de udstykninger af parcelhusgrunde, som er gjort i den periode. Den ene mark efter den anden bliver udstykket. Med udstykningerne ønsker man at tiltrække og hilse nye borgere velkommen til Nibe. 

Når man kigger på et kort over Nibe, er der meget få grønne, rekreative områder til borgerne. Nibes indre, charmerende bykerne drænes af de omkransende, endeløse villaområder. Det er tydeligt at den visionære byplanlægning ikke er til stede og ikke prioriteres, når der tænkes nye tanker for Nibe. Det ser ud som om kommunen helt overlader byplanlægningen til private initiativer, der er drevet af de lokale entreprenører. 

Nibe og Nibes borgere trænger til afveksling i bybilledet, pauser mellem villaområderne, flere rekreative åndehuller og aktivitetsområder. Tænk, hvis der blev etableret et skovbælte hele vejen rundt on Nibe, med stier til gå- og løbeture, cykelruter eller mountainbike-tracks, udendørs fitness, skov for klimaet, sansehave for biodiversiteten, opholdspladser til borgerne, som elsker at nyde nærområdet ved vandet og i skoven. Så ville Nibe styrkes som attraktivt byområde og fastholde både de eksisterende borgere og tiltrække endnu flere nye. 

Med dette debatindlæg vil vi på det kraftigste opfordre til at Aalborg kommune tager styringen tilbage og skruer op for visionerne. Vi ønsker det bynære skovbælte etableret.