Af: Hans Henrik Henriksen (S)

Rådmand By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Rosenparken 44, Nibe

Svar til Anne Lasthein vedr. udvidelse af kommuneplanramme syd for Eventyrbakken:

Du efterlyser i dit indlæg mere grønt, rekreativt, aktivitetsområder, mm.  og samtidig mere afveksling i bybilledet. Samtidig vurderer du, at byplanlægningen helt er overladt private initiativer og drevet af lokale entreprenører. Endelig opfordrer du kommunen til at tage styringen tilbage og skrue op for visionerne.

Jeg vil godt fastslå, at kommunen har styringen ift. den overordnede planlægning, men vi har faktisk valgt at gøre det sammen med borgerne. Den byudviklingsplan og dermed nye kommuneplanramme, som Aalborg Byråd vedtog i 2016, blev i høj grad formet i samarbejde med Nibes borgere. I en lang proces, som strakte sig over næsten 2 år - med 3 borgermøder og work-shops, med temaer som byrum, det grønne, byomdannelse, mm. tog byudviklingsplanen form. Interessen for byens udvikling var stor. I gennemsnit deltog 150-200 borgere på disse møder.  Ide udviklingen, på møderne, og i sidste ende planlægningen skete i høj grad udfra at Nibenitterne er »eksperter« i deres egen by - et udgangspunkt vi i øvrigt har taget i alle de større oplandsbyer, når vi laver byudvikling. Resultatet er efter min bedste mening visionært, med en blanding af byomdannelse mod fjorden, nye parcelhuskvarterer, omdannelse af byens torv til et levende byrum. Samtidig værnes der om det grønne - der er i planen disponeret plads til ny skovrejsning, bl.a. i kilen syd for Tyvedalstien mellem Grydstedvej og Lundevej. Det omtalte område syd for Eventyrbakken, som netop har været i fordebat, blev i planen udlagt som perspektivområde for et muligt boligområde. Hvis By- og Landskabsudvalget vælger, at der skal arbejdes videre med en egentlig lokalplan for området, så skal der selvfølgelig tages hensyn til nærmeste naboer, ligesom det er oplagt, at indtænke en grøn “bufferzone” ind i projektet.

Jeg er inviteret til kaffe på fællesarealet ved Eventyrbakken og kommer selvfølgelig gerne forbi, for at høre jeres kommentarer til planerne.