»Giv hjælp ved hjertestop«

Læserbrev af kandidat til Nordjyllands Regionsråd, Thomas Larsen (V):

Mogens Ove Madsen skriver i Nibe Avis Onsdag d. 20-01-2021 et læserbrev omkring vigtigheden af, at hjælpe ved hjertestop.
Det udsagn tror jeg heldigvis alle er enige i og det kan ikke gentages ofte nok.

Desværre synes jeg læserbrevet med det gode budskab også medvirker til potentiel forvirring.

Mogens Ove Madsen indleder med at skrive, »I den tidligere Nibe Kommune har vi en SMS-hjertestopordning i Sebbersund men kun denne ene af slagsen.«

Senere skriver Mogens Ove Madsen »……. også igangsættelse af nye ordninger. Vi har dog behov for at få lavet mange flere ordninger«.

Det udsagn kan undre, da det tydeligt fremgår af Region Nordjyllands Hjemmeside, »Den præhospitale Virksomhed« som Mogens Ove Madsen selv henviser til, at der eksisterer 3 ordninger i Jylland af denne karakter, b.la Hjerteløberordningen som blev indført for ca. 1 år siden. 

Her kan man endvidere læse:

«TrygFonden Hjerteløberordning er en frivillig ordning, hvor alle borgere over 18 år kan downloade en app til deres smartphone. Her vil man modtage en alarm, hvis en person inden for en radius af 1,8 km får hjertestop. Har man mulighed for det, accepterer man alarmen, hvorefter man får tilsendt en adresse og enten bliver bedt om at løbe direkte til stedet og påbegynde HjerteLungeRedning eller hente en hjertestarte først«.

For mig er det ikke afgørende om man tilslutter sig den ene eller anden ordning (hvis man ønsker at tilmelde sig), men det er vigtigt, at understrege, at der findes forskellige muligheder.
3 ordninger burde være dækkende. Så, i stedet for at bruge tid/ressourcer på at få flere ordninger tilknyttet, må opfordringen herfra være, at man i stedet sikrer kendskab til de gode ordninger der allerede eksisterer.

Da der øjensynligt kan være lidt forvirring om, hvilke ordninger man kan tilslutte sig i region Nordjylland, gives hermed en opfordring til Mogens Ove Madsen og de øvrige medlemmer i udvalget, at overveje en infokampagne om muligheder der rent faktisk eksisterer.

Thomas Larsen

Kandidat for Venstre til Regionsrådet i Nordjylland

Skovbakken 36, 9240 Nibe

https://dpv.rn.dk/frivillige/hjerteloebere