Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen: Ny formand for Venstres gruppe i Aalborg Byråd.

FREJLEV: Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen blev på et gruppemøde mandag valgt som ny formand for Venstre i Aalborg Byråd. Mads Sølver Pedersen afløser Nils Bell, som har beklædt denne post siden det nuværende byråd tiltrådte 1. januar 2006.

Med valget af Mads Sølver Pedersen vil der ske et generationsskifte i Venstre’s ledelse. Mads Sølver er 45 år gammel, kommer fra Frejlev, og er i sit daglige virke indkøbs- og lagerchef i Nordland Automatic A/S.

Mads har stor erfaring fra det organisatoriske arbejde i Venstre og har siddet i Aalborg Byråd i de sidste 3 år. Generationsskiftet gennemføres på opfordring fra viceborgmester Nils Bell.

Venstre har i dag diskuteret de store udfordringer der ligger i forhold til renovering af vore folkeskoler og de nye store vejanlæg som skal udføres i Aalborg Kommune. Disse temaer ser gruppen som de vigtigste temaer ved de kommende budgetforhandlinger, lyder det fra den nyvalgte gruppeformand.

Venstre har i dag også drøftet de nyeste 6-by-nøgletal, hvor der sammenlignes drifts tal fra de seks største kommuner i Danmark. I Venstre vækker det bekymring, at de sociale udgifter i Aalborg Kommune ligger markant over vore sammenligning, siger Mads Sølver Pedersen.

Lokalformand for Venstre i Nørholm-Sønderholm-Frejlev, tømrermester Henrik Staun siger til Nibe Avis, at han ser det som en naturlig udvikling i Venstre, at Mads Sølver Pedersen har overtaget hvervet som gruppeformand. Mads Sølver Pedersen har allerede i den forløbne del af valgperioden vist, at han har et stort potentiale som politiker, og Mads har gennem sine godt 3 år i byrådet medvirket til adskillige gode løsninger, som ikke vil være kommet til verden uden hans dygtige indsats.

Nibe Avis, 25. maj 2009.