I forbindelse med Bislev Borgerforenings 50 års jubilæum i 1998, besluttede borgerforeningen, at man ville forskønne byen. Det blev til en vandkunst, udført af keramiker Ole Glerup. I forbindelse med indvielse af vandkunsten, lavede man en happening, hvor man gik gennem byen med hornmusik og fakkeltog, hen til vandkunsten, som så blev tændt. Derudover ville man også gerne have en træallè  igennem byen. Der blev diskuteret frem og tilbage, fortæller daværende formand Peter Vestergaard Sørensen, om det skulle være Rødtjørn eller Japanske kirsebærtræer. Det blev kirsebærtræerne der løb af med sejren, da man synes de var de flotteste.

I efteråret 1998 stillede det meste af byen op med skovle og rendegraver. Man plantede 160 japanske kirsebærtræer på begge sider af vejen igennem Bislev og nogle sideveje. Der blev også nedgravet vandrør ved træerne, så de var nemme at vande. Det var så borgerforeningens medlemmer, der på skift havde tjansen med at vande de nye træer. Det var vigtigt at træerne fik rigelig vanding, da de var over to meter høje, da de blev plantet. Peter V. Sørensen mindes kun, at der er blevet udskiftet ganske få træer, så de har været meget robuste.

Peter V. Sørensen fortæller videre, at borgerforeningen fik den ide, at der også skulle være lyskæder på om julen til at hygge og lyse op i Bislev. Det var Bislevs borgere med på. Der blev iværksat en indsamling i Bislev, Nibe og omegn. Der blev indsamlet kr. 23.000. Lyskæder er dyre, men beløbet rakte til at sætte lyskæder på hvert andet træ. At der kun er lys i hvert andet træ, er der ingen der lægger mærke til, siger Peter V. Sørensen med et glimt i øjet.

Strøm til lyskæderne kommer fra de enkelte huse langs træalle´en, som også har ansvaret for at tænde lysene, den første søndag i advent, kl. 16.00. Derefter sørger automatiske tænd- og sluk-ure for resten, indtil lyskæderne tages ned igen.

Afklipning af vildskud på stammerne og studsning af kronerne skal helst ske hvert år. En nødvendighed, da det ellers kan være svært at få lyskæderne sat på.

De japanske kirsebærtræer har gjort Bislev kendt langt udover sognegrænsen. Når Peter V. Sørensen er på besøg i andre byer og siger at han kommer fra Bislev, siger folk ofte: Det er jo jer der har de japanske kirsebærtræer gennem hele byen.

Skal man nyde det imponerende væld af flotte blomster i de mange træer, har man ikke uanede mængder af tid, da de afblomstrer efter ca. tre uger.