Når kalenderen fra og med næste uge skriver oktober, træder der en ny tømningsordning for private i Aalborg Kommune i kraft for restaffald – affald, der tidligere blev benævnt  som dagrenovation.

Aalborg Kommunes affaldsselskab har de seneste par år arbejdet målrettet med henblik på øget sortering og genanvendelse af affald fra private husholdninger.

– Gennem en årrække har vi indsamlet papir og pap, og for et års tid siden blev der opstillet nye containere til private med henblik på sortering af dels pap / papir og plast / metal. Den ordning har fungeret fint, og vi får stigende mængder indsamlet gennem denne ordning, fortæller driftsleder Birgitte Kring Frederiksen fra Aalborg Renovation.

14-dages tømning af container til restaffald
Fra og med 2. oktober træder så en ny ordning i kraft, hvor de nye containere til rest- affald, som er leveret til alle husstande, skal bruges.
– Her anbefaler vi klart, at man bruger poser til de almindelige husholdningsaffald og lukker dem, inden de lægges i containeren. Tømningen sker hver 14. dag – evt. på andre dage end hidtil – og lugtgener kan bedst undgåes, hvis affaldet ligger i lukkede poser; evt de poser, som blev leveret sammen med containeren, siger driftslederen.

Afhentning som hidtil
Som udgangspunkt henter affaldsselskabet den nye container samme sted, som man i dag henter affaldssækken  eller den nuværende container, og sætter den tilbage igen, når den er tømt. Containeren skal placeres, så den vender håndtaget udad.
Har man i dag en aftale med Aalborg Renovation om at sætte papirsækken eller containeren ud til skel, skal dette fortsætte, også efter 1. oktober.

Hvorfor poser – og hvor får man flere?
Aalborg Renovation leverer poser til restaffald for at sikre, at alle borgere har mulighed for at emballere deres affald ordentligt. Poserne er af god kvalitet og lette at binde knude på. Når posen er lukket forsvarligt, er der mindre risiko for lugtgener og skadedyr i containeren.
Ekstra poser kan afhentes på kommunens genbrugspladser – eller man må fortsat gerne anvende egne poser, forklarer Birgitte Kring Frederiksen, der dog anbefaler ikke at bruge »bæreposer«. Disse indkøbs-bæreposer er faktisk både alt for kraftige og alt for dyre, da de er lavet af bedre materiale og skal kunne holde til gentagen brug. Derfor bør de tyndere og »rigtige« affaldsposer bruges, siger hun.

Ny renovatør fra 1. oktober
Siden det hidtidige affaldsselskab for nogle måneder måtte trække sig fra sin kontrakt om afhentning af affald i kommunens vestlige område, har Aalborg Kommunes egne biler hentet affald. Fra 1. oktober indtræder firmaet Melgaard i en ny kontraktperiode på fem år.

SE VIDEO: Sådan fungerer affaldssorteringen hos Reno Nord

LÆS OGSÅ: Bæredygtighed på Frejlev Skole

DU KAN OGSÅ LÆSE HELE DÆKNINGEN I NIBE AVIS' TRYKTE UDGAVE: HER