Skolehave, solceller, vindmøller, høns, egen sø og affaldssortering i alle klasser. Ja, det skorter ikke med miljøvenlige aktiviteter og planer på Frejlev Skole. Sådan har det været siden at Skoleudvalget i Aalborg Kommune før sommerferien i 2014 godkendte, at Frejlev Skole blev profilskole i bæredygtighed. Derfor vajer »Det Grønne Flag« fra Friluftsrådet også så smukt i flagstangen, og vidner om at skolen arbejder målrettet med forskellige energiprojekter på alle klassetrin.

I relation til Aalborg Kommunes affaldssortering har Frejlev Skole også grebet tanken omkring sortering af Frejlev Skoles affald. Ud over undervisning på alle klassetrin i affaldstyper som: Restaffald, papir/pap, plast/metal, elektronik, batterier, flasker og glas sorterer alle Frejlev Skoles klasser dagligt deres affald. Her er det især papir/pap, plast/metal og restaffald eleverne selv er bevidste om skal sorteres korrekt. Til det har hver klasse specialfremstillede affaldsbeholdere i klasserne og større affaldscontainere rundt om på skolen. Det er især elev-til-elev-læring Frejlev Skole bruger pædagogisk i elevundervisningen. Det er tydeligt, at denne måde at tænke læring på giver en positiv indgang til det overordnede sigte. Nemlig, at børnene i fremtiden bliver ansvarsfulde og bevidste samfundsborgere der vil værne om miljøet, fortæller konstitueret DUS-/indskolingsleder Evald Lange Rise.

Vi oplever, at eleverne arbejder positivt og lærerigt med affaldssorteringen på Frejlev Skole, fortæller Evald Lange Rise. Ud over den pædagogiske og fagfaglige del omkring affaldssorteringen, er der også en sidegevinst, som gavner Frejlev Skoles økonomi. Skolen sælger nemlig det sorterede papir/pap-affald samt metal-affaldet, og i tråd med at Aalborg Kommune, for år tilbage, lancerede en incitamentsmodel, hvor skolerne får en økonomisk gevinst enten ved at spare på energien eller som i tilfældet her, at de sælger deres affald, er det en ren win/win på mange områder. 

Det at eleverne er involveret i den videre affaldshåndtering, som en slags miljødukse, så det ikke kun er rengørings- og tekniskservicepersonalet, der tager sig af affaldet er et positivt signal vi som skole gerne vil gå forrest med. Det giver både en fælles forståelse og et ejerskab for vores miljø, som vi gerne vil give Frejlev Skoles elever med i deres daglige rygsæk, slutter Evald Lange Rise.  

 SE VIDEO: Sådan fungerer affaldssorteringen hos Reno Nord

LÆS OGSÅ: 2. oktober er affalds mandag i Aalborg Kommune