Indsamlingsleder ved Nibe Røde Kors Lisbeth Larsen skriver til Nibe Avis:

Der gennemføres mange indsamlinger i løbet af året. Røde Kors’  generalsekretær peger på, at det kan være en væsentlig forklaring på, at resultatet ikke er på samme niveau som de tidligere år. 

Det samlede landsresultat blev på 18,4 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. mindre end sidste år. I Nibe måtte vi også erkende, at for første gang i mange år var det svært at skaffe indsamlere til samtlige ruter.

Indsamlingen tog i år udgangspunkt i Boldklubbens hus på Hobrovej. Dette fungerede fint og 44 indsamlere var klar til at besøge husstande i Nibe og omegn. 37 ud af 50 ruter blev bemandet.

Traditionen tro blev dagen afsluttet med en støttekoncert i Nibe kirke,  hvor Landsby Gospel og Nibe kirkes Kammerkor gav en smuk og stemningsfuld koncert.

Det samlede indsamlingsresultat blev:
I indsamlingsbøsserne 39.509 kr. Indbetalt på Mobile Pay 6.280 kr. – og ved aftenens koncert blev der doneret 3.120 kr. I alt 48.909 kr. som kunne overføres til Røde Kors. En ny beregningsmetode betyder, at Nibe afdelingen får tilført 17.447 kr. fra centralt indbetalte beløb.
Røde Kors indsamlingen i Nibe har herefter et samlet resultat på 66.356 kr. 

Størstedelen af de indsamlede penge overføres til katastrofefonden, som gør en hurtig indsats mulig. En del af indsamlingsbeløbet overføres straks til de store humanitære kriser i Myanmar, Yemen og til hjælpearbejdet efter orkanen i Caribien. Endelig bidrager årets indsamling til arbejdet i forhold til ensomme mennesker i Danmark.