Rekordagtig opbakning til arbejdsdag.

På en solbeskinnet forårsdag lørdag, holdt Nibe Sejlklub sin sæsonstart og standerhejsning. 

Sidste års succes med afholdelse af den årlige arbejdsdag på Nibe Lystbådehavn på samme dag som standerhejsningen i Nibe Sejlklub, blev gentaget dette år, om end succesen var endnu større. Ikke mindre end 65 medlemmer mødte op til den årlige arbejdsdag, hvilket ikke er set større i havnens historie. Det er intet mindre end fantastisk, at så mange frivillige bakker op om forskønnelse af vores flotte havn siger Ruddi Kruse Mortensen, formand for Nibe Sejlklub og Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn. Dagen startede med morgenbrød og uddeling af opgaver i sejlklubbens lokaler. Herefter standerhejsning med standertale og den traditionelle »standermenu«. Dagen blev rundet af med fælles grill om aftenen. 

Der sættes rekorder på Nibe Havn
Formanden afholdte sin traditionelle standertale, hvor han endnu et år kunne berette om medlemsfremgang i Nibe Sejlklub, aldrig har der i Sejlklubbens 28 årige historie været så mange medlemmer. Også Nibe Havn kan igen notere et rekord stort antal overnattende gæster i havnen. Også havnens seneste tiltag med pladser til autocampere har været en stor succes. En sådan fremgang er utrolig flot set i lyset af, at antallet af overnattende gæstesejlere i Nordjylland, er mere end halveret gennem de sidste 10 år, hvilket primært skyldes en generel nedgang i antallet af sejlere i Danmark.
– At vi i Nibe kan opnå disse resultater, må tillægges alle de mange frivillige, som gør en utrolig stor indsats for skabe de bedste rammer for medlemmer og gæster samt tilbyder et attraktivt miljø med et stort udvalg af arrangementer, siger Ruddi Kruse Mortensen.

De unge får ungdomshjørne
Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling har vokseværk og er vækstet markant de seneste år. Det har betydet at havnen nu tilgodeser ungdomsafdelingen ved at skabe rammerne omkring et ungdomshjørne, hvorfra de unge sammen med deres trænere kan opholde sig og stævne ud og ind af havnen. Et tiltag som i nogen tid har været på ønskelisten

Sejlklubbens nye tiltag »Krabbeklubben«, som er for de 5 – 8 årige, har stor succes. Her lærer man om sikkerhed på og omkring aktiviteterne på vandet og glæder sig til at blive »store nok« til at komme ud i sejlklubbens optimistjoller. Også de ældre børn bliver der flere af, så meget at sejlklubben ved hjælp af lokale sponsorer, har erhvervet endnu en følgebåd og to ynglingebåde. Jo, der sker meget i Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling, som nu har plads til endnu flere unge og byder alle nye interesserede velkommen» 

Sejlads er frihed under åben himmel
At Nibe Sejlklub gennem sejladsen har fokus på lykkestunder på den skønne fjord, kan ses af de mange tilbud der udbydes. Hver mandag fra maj til september mødes mange af klubbens sejlere til klubsejlads i Nibe bredning, hvor der sejles om pladserne, men alle kan være med pointerer formanden. Vi vil gerne i den forbindelse hejse flaget og indbyde kommende sejlere velkommen til deltage som gaster, hvis man har en sejler i maven, udtaler formanden, som også gerne vil slå et slag for sejlklubbens sejlerskole, hvor helt uerfarne gennem et års undervisning kan lære at sejle en sejlbåd og henviser interesserede til at søge nærmere information på Nibe Sejlklubs hjemmeside… drømmen er tættere på en du tror… udtaler han med begejstring.

Formanden sluttede sin standertale af med at takke foreningens mange frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere for en uvurderlig støtte… uden dem ville det ikke være muligt at komme så langt, som det er tilfældet i Nibe Sejlklub.

De mange fremmødte hørte formand Ruddi Kruse Mortensen indlede sejlersæsonen.
Nibe Sejlklube eget grej blev også rengjort, smurt og gjort klar til sejlersæsonen.
På broen langs bryggehusene var der stor aktivitet med vedligeholdelse.