Festlig og pompøs tildeling af ærespris til Torvet i Nibe

Lydkulissen var på plads med musik fra Nibeblæserne da Bevaringsfonden for værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe og Omegn mandag havde iscenesat tildeling af fondens anerkendelse af den renovering af Torvet i Nibe, som blev gennemført i løbet af sommeren 2015.

Et halvt hundrede interesserede var mødt op for at overvære prisuddelingen, som blev motiveret af bestyrelsesmedlem i fonden, Ole Christensen. Prisen består ud over æren i en flot messingplade med Nibes gamle segl samt inskription. 

Særlig anerkendelse af et ambitiøst renoveringsprojekt i hjertet af Nibe.

Bevaringsfonden for værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe og omegn tildeler hvert år en særlig pris til »Årets Hus«. Lejlighedsvis tildeles også anerkendelse til andre projekter; således nu det nyligt  renoverede Nibe Torv.

Som indledning til åbning af to udstillinger i Tinghuset i Nibe havde Bevaringsfonden mandag linet op på området foran bygningen, som i dag er en integreret del af Torvet.

Nibeblæserne dannede den lydmæssige kulisse med Lars Palle Hansens melodi »Hilsen til Nibe«, inden bestyrelsesmedlem i Bevaringsfonden Ole Christensen motiverede prisen og sagde bl.a.:

– Bestyrelsen har selv valgt at præmiere nyindretningen af det ældste byrum og centrum af Nibe: Torvet. Torvet opstod som et krydsningspunkt for øst/vest trafikken parallel med Limfjorden og trafikken fra syd mod Hobro, der med sekundærte nordgående gader giver forbindelse til den ældste bykerne og havnen.

Færdselssystemet er uændret gennem århundreder, og med forlægningen af den massive trafik til parallelvejen Hovvej, gav det mulighed for at omforme funktion og indretning af Torvet. 

Her er der nu indrettet dagligt samlingssted og lejlighedsvis handelsplads, sammen med faste bænkepladser og udsigt til Thorvald Odgaards skulpturer og grøn vækst. På den baggrund ønsker fonden at værdsætte fra pladsens trafikinferno til et harmonisk byrum, hvor kvaliteten er en fryd.

Aalborg Kommune har projektet, bekostet og gennemført projektet, som blev indviet i september 2015.

Rådmand Hans Henrik Henriksen modtog prisen på kommunens vegne og mindede om, at de små chaussésten er en oprindelig folkegave, som nu er genbrugt. Han oplyste, at kommunens medarbejdere har haft et respektfuldt samarbejde med Thorvald Odgaard om torveomdannelsen. Til minde om prisen modtog rådmanden en messingplade, der nu er opsat på Tinghuset.

Nedenfor kan man læse hele Ole Christensens tale. 

 Ole Christensen fra Bevaringsfondens bestyrelse overrakte messingpladen til rådmand Hans Henrik Henriksen.

 

Nibeblæserne dannede en fin lydkulisse for de ca. et halvt hundrede, som deltog på Torvet.    
Overblik over Torvet og det historiske gadeforløb.

 

Messingpladen, der bevidner Bevaringsfondens anerkendelse af torve-renoveringen. Pladen er opsat på Tinghuset. Træpladen, som messingpladen er monteret på, er gammelt egetræ fra Lundbæk, som er tildannet af tømrermester Jan Lauritzen, Nibe.

 

Ole Christensens tale ved præmieringen 3. juli 2017.

Fonden til bevaring af glamle bygninger og miljøer i Nibe vælger hvert år, efter indstilling af offentligheden eller ejere, at præmiere en vellykket restaurering af en værdifuld bygning i den gamle bydel. Præmien er en messingplade med indskription til opsætning på bygningen.

I år har bestyrelsen selv valgt at præmiere nyindretningen af det ældste byrum og centrum i Nibe: Torvet.
Torvet er opstået som et krydsningspunkt for øst l vest trafikken paralel med Limfjorden og trafikken fra syd mod Hobro, med sekundære nordgående gader giver forbindelse til den ældste bykerne og havnen.
Færdselssystemet er uændret gennem århundrede, men den nutidige intensive biltrafik har betydet at øst- / vest trafikken nu primært erforskudt til den parallelle Hovvej. Og det gav mulighed for at omforme funktion og indretning af Torvet til et miljøvenligt moderne byrum.

Husene, der definerer og omkranser pladsen er een- og to etager og meget forskellige i arkitektur - fra de ældre anonyme lave saddeltagshusrække på sydsiden, vestsiden med det nyere gavlhus og Flügger hjørnehuset. Men pretentiøst og markant tilbagetrukket knejser Tinghuset i klassisk stil fra 1872 i 2 etager, suppleret af den tilpassede sidebygning i harmoni hermed - og med sin egen pladsdannelelse mod øst/vest trafikåren. Rummets østside domineres af det genrejste historiske Hotel Phønix - nu indrettet med restaurant, bageri og boliger i 2 etager.

Pladsens åbne struktur og bevarelsen af de to hovedfærdselsårer har været en udfordring til at få sammenhæng og helhed i rummet. Løsningen blev et sammenhængende materialernæssigt ensartet gulv af granit chausesten, meget smukt lagt i traditionel buemønstre. Heri er placeret og indlagt ganglinier i bodoursten. Kirkestræde er kun markeret diskret i belægningen, mens Nørregade og Hobrovej løber som asfalterede bånd. Det ældgamle trafikstruktur er således intakt og giver fortsat bevægelsesoplevelser og liv til pladsen. Torvet er møbleret med lave aflange plantebede i corten stålrammer og beplantet med den lavtvoksende Sct. Hansurt og det giver det smukke og ensartetde grønne indslag i belægningen. Enkelte slanke søjleformede træer giver det horisontale løft som understreges af de velplacerede corten
lysstandere med påmonterede effektbelysningsamaturer. Placering og retning af bedene understreger øst/vestaksen. Foran Tinghuset med markering af den gamle forplads. Og modsat anes i placeringen en reference til de gamle busholdepladser - en fin lille fortælling.
l pladsrummet foran Tinghuset er det skulpturelle element: Den historiske store vejsten med kilometerangivelser øst og vest. l plantebeddet 3 granitsøjler med Thvorvald Odgaards bronceskulpturer; de virker både fortællende og velpropotionerede på stedet.

Torvets ældgamle funktion som handelsplads og samlingssted ved særlige lejligheder for befolkningen er tilgodeset med det åbne sammenhængende areal foran »Bedste«. l det daglige er det møbleret livfuldt til cafelivet og til udespiseservering fra Restaurant Reina, funktioner som solforholdene og læmulighederne understøtter - et nutidigt attraktivt byelement for byen. Faste bænkepladser giver andre sidde- og kontaktmuligheder på Torvet.

På denne baggrund ønsker fonden at værdsætte pladsens transformation fra et uoverskueligt trafikinferno til et harmonisk og stringent overskueligt byrum for menneskelig trivsel og oplevelse samt for en funktionel trafikafvikling for hele byen. Kvaliteten i materialer og detailudformning er en fryd.

Præmien er en indgraveret messingplade visende Nibe Købstads Segl fra år 1727, der illustrerer Nibes erhvervsgrundlag dengang - nemlig sildefiskeriet, til opsætning på Tinghuset under Torveskiltet.

Aalborg kommune har projekteret, bekostet og gennemført ombygningen, som blev behørigt indviet den 12. september 2015, hvor 10 lokale foreninger samt rådmand Hans Henrik Henriksen klippede det røde bånd.

På bestyrelsens vegne overrækkes anerkendelsen til Aalborg kommune, til manden med de mange kasketter - rådmand Hans Henrik Henriksen, der både er chef for den projekterende forvaltning, medlem af bevaringsfondens bestyrelse, barnefødt i Nibe og konstant arbejdende politisk for forbedringer i det offentlige miljø i Nibe. Men du bedes dele hæderen med dine udførende medarbejdere og det politiske etablisement, som på denne fremsynede måde har beriget vor by.

På vegne af bestyrelsen : Formand Evan Christensen, Kay Jensen, Morten Poulsen, Hans Henrik Henriksen og Ole Christensen.