Når Sebber Kloster Golfklub på lørdag markerer sit 25 års jubilæum kan man se tilbage på tusindvis af frivillige arbejdstimer og en indsats, der gennem årene er kronet med fremsynet udvikling og en bane, der beundres langt omkring.

Ønsker om en lokal golfklub og golfbane af høj kvalitet var  i 1980’erne jævnligt debatteret »mand og mand imellem«, men planerne fik næring, da de rette folk og omstændigheder var til stede og den golfkyndige erhvervschef i Nibe Kommune Knud Møller også gik ind i projektet, hvor han i 1992 blev klubbens første formand.

Siden har udviklingen i klubben kun taget én retning, nemlig fremad. Og selv om der undervejs har været »sten i vejen«, står klubben i dag med rammer om en golfbane af høj kvalitet, et nybygget klubhus, engagerede medlemmer, som danner både en bredde og en elite samt en myndig bestyrelse.

Artiklen opdateres.

2014: Repræsentanter for klubbens bestyrelse, hovedentreprenør ved klubhusbyggeriet, golfbanens ejere og golfsporten er her samlet foran det nye klubhus ved indvielsen. Fra venstre: Henrik Saunte, der repræsenterede sin søn, godsejer Adam Saunte, betsyrelsesmedlem Jørgen Nielsen, Knud Dahl fra hovedentreprenøren TL BYG, formand for Dansk Golf Union Jim Staffensen, kasserer Egil Christensen, næstformand John Mandrup Nielsen og formand Leif Jensen.
Formanden for Dansk Golf Union Jim Staffensen taler til medlemmerne ved indvielsen af det ny- og ombyggede klubhus i 2014.