Årets kapsejlads sæson blev traditionen tro afsluttet med herre-tur rundt om Limfjordsøen Mors. 

I år var der rekord med  27 både der deltog hvilke gav  ca. 80  glade sømmænd. Turen startede fredag i Nibe og gik via Aggersund til Thisted i let vind fra øst. Så de kulørte spilere blev sat da man havde rundet Draget ved Klitgård og kom først ned igen ved ankomst til Thistedhavn. 

Lørdag gik starten ved Vilsund, men vejen syd om Mors blev besværliggjort af for lidt vind, og motorerne måtte startes – indtil der gennem sallingsund atter kom vind i sejlene.

Efter endnu en overnatning i Nykøbing gik turen så atter mod Nibe efter nogle lange og dejlige dag på fjorden, beretter Peter Helge Staun fra Nibe Sejlklub.

Sejlerne passerer her Vilsundbroen syd for Thisted.