Flere lokalplaner med nye boligområder i Nibe by er for tiden enten fremlagt i offentlighed eller de er i »pipeline« og fremlægges i de kommende måneder.

En ny kommuneplan har fra 2016 åbnet  for nye boligområder i såvel Nibes periferi som i den centrale by.

Der er lagt op til muligheden for et sandt bygge-boom i Nibe, hvis markedet og salget af byggegrunde og planlagte  boligprojekter bliver gennemført – og alt efter markedet og planlægningen kan der gå kortere eller længere tid.

Ved Koldsmindevej har Boligforeningen Enggaarden planer om 22 almennyttige boliger og mod Vestergade udlægges fire grunde til købstadsbebyggelse.

Ved Lundevej planlægger boligforeningen ligeledes 28 nye almennyttige boliger. Lokalplaner for disse to områder er for tiden i offentlig høring.

Mange boliger i pipeline
Og der er flere områder i »pipeline« for planlægning, oplyser rådmand for By og Landskab, Hans Henrik henriksen (S) til Nibe Avis:

Ved Nøragervej (mellem Parkvej og Hobrovej) udlægges et stort område til parcelhuse, og ligeledes er den sidste etape Skalhøje undervejs i planlægning. Det samme gælder et område syd for Eventyrbakken i Nibe, hvor KIMBO vil at udlægge byggegrunde.

Endelig er der i området ved det tidligere sygehus i Nibe ifølge en lokalplan mulighed for at bygge 3-etagers boligbyggeri, og umiddelbart syd herfor afventes også lokalplanlægning for det tidligere Sande-

mann område og den tidligere materielgård.

Ved Saltboderne bygger LPS Byg, Suldrup,  fortsat på sidste del af etape 1 med 15 nybyggede boliger ved havnefronten.

Endelig har KIMBO for nylig påbegyndt byggeri af i alt ni boliger i »Advokatens Have«, nemlig tre i en genopførelse af den gamle købmandsgård i Strandgade efter Niels Andersen Færch og seks boliger i den tilhørende have.