Udsigt til forbud mod fangst af ål afværget  – de lokale fritids- fiskere medvirker til at øge bestanden af fiskeyngel.

Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening afholdt i december ordinær generalforsamling med 40 fremmødte medlemmer. Den lokale forening har et medlemstal på 145 medlemmer, der primært udøver rekreativt fiskeri med ruser og garn. Formanden Erich Borup oplyste i sin beretning, at Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening fortsat er landets største lokalafdeling under Dansk Amatørfiskerforening.   

Fritidsfiskeriet har det svært, og vi må alle arbejde for, at vi kan beholde de redskaber og rettigheder vi har p.t. Senest har EU bebudet total forbud mod fangst af ål i den østlige og vestlige Østersø. På et efterfølgende ministermøde i EU lykkedes det Karen Ellemann Jensen at få fjernet forbuddet, mod at der i 2018 skal aftales en fælles Europæisk løsning for ålen. Derfor kan vi nok forvente der kommer en eller anden form for regulering, sagde Erich Borup.

Læs hele artiklen i denne uges trykte udgave af Nibe Avis – LÆS HER