Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening udsatte for nylig 15.000 små skrubber i Limfjorden ved Nibe; fisk, der i løbet af tre år vil vokse sig store, så de kan fanges i spise-størrelse på omkring 25 cm.

Fiskene i Limfjorden har mange fjender. Det gælder dels rovfugle som skarv og fiskehejrer, og det gælder sæler og større fisk. Men også vandmiljøet spiller ind. Derfor har Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening igen fået økonomisk hjælp fra den pulje, som dannes ved fritidsfiskernes egen indbetaling af afgift for at have tilladelse til at fiske.

For nylig var fritidsfiskere fra Nibe-foreningen samlet for at udsætte 15.000 stk. skrubbe- yngel.

– Udsætning foretages for at ophjælpe bestanden. I visse dele af fjorden findes der næsten ingen skrubber. Fakta er at ud af 1000 stk. skrubbeyngel i naturen er det kun én der opnår at blive voksen,  hvorimod der ud af samme antal ved opdræt og udsætning er 300 skrubber der opnår at blive voksen. Derfor giver det god mening med opdræt og senere udsætning, siger fritidsfiskernes lokale formand Erich Borup til Nibe Avis.

– Lokalt fanges der flere og flere skrubber i og omkring Nibe, og vi mener, tidligere års udsætning af yngel er en væsentlig årsag hertil, slutter Erich Borup.

Skrubbe yngel – her i størrelsen ca. 3,5 cm.      
Hans Andersen sørger for frisk forsyning af fjordvand til skrubbe-ynglen mens de små fisk sejles ud på fjorden.