Trods miljømæssige udfordringer og et truende regelkaos omkring særligt ålefiskeriet, fiskes der fortsat gode mængder ål i de lokale farvande, og senest er også skrubberne kommet med.

Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening afholdt i november ordinær generalforsamling med 39 fremmødte medlemmer. Den lokale forening har et medlemstal på 154 medlemmer der primært udøver rekreativt fiskeri med ruser og garn. Formanden Erich Borup oplyste i sin beretning at Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening fortsat er landets største lokalafdeling under Dansk Amatørfiskerforening.  

Al den snak om tilbagegang for ålen er ikke det vi har oplevet lokalt de sidste 3 – 4 år. Generelt har 2018 været et godt år for ålefiskeriet. Sæsonen startede tidligt pga. sommervarmen hvor ålene blev aktive. Der er både fanget stege ål til panden, store ål til rygning og ikke mindst mange små der måtte ud igen.

Skrubbefiskeriet så ud til at blive en fiasko men sidst på sæsonen blev der fanget pænt med skrubber. Også i år har foreningen stået for udsætning af 15.000 stk. skrubbeyngel på grundene ud for Nibe havn.

Læs hele beretningen fra generalforsamlingen i næste uges trykte udgave af Nibe Avis.

39 medlemmer var mødt til årets generalforsamling i Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening.