I takt med, at Limfjorden de seneste år generelt har oplevet en bedring i vandmiljøet, er der atter kommet gang i væksten af søgræs i Nibe Bredning og andre dele af Limfjorden.

Den øgede tilvækst af søgræs (ålegræs, tang, søsalat m.v.) har bevirket, at frem- kommeligheden i fjorden samtidig er blevet forværret, når man ser på de behov, som lokale fiskere, lystsejlere og andre med fritidsinteresser, der færdes på fjorden, har.

Ophobning i havnebassinet
Aktuelt på Nibe Lystbådehavn har der gennem mere end et år været en akut forværret situation, når det gælder mængden af løst søgræs, der flyder til og ophober sig i havnebassinet, fortæller Ruddi Kruse Mortensen, formand for Nibe Sejlklub.

Grødespærre har hjulpet
– Midt på sommeren 2016 fik vi tilladelse til at opsætte en grødespærre ved indsejlingen til havnebassinet – en spærre, der afviser en stor del af det drivende søgræs – og det har hjulpet en del. Det er en løsning, som i 2017 er videreudviklet, og som vil fortsætte i 2018 – og det har givet os baggrund for at rette blikket mod en langsigtet løsning med at flytte den vestlige del af molen ved indsejlingen, så denne i stedet for den udlagte grødespærre kan afvise det drivende søgræs. 

Professionel oprensning
Det er Aggersund-virksomheden Odin Diving, der i disse dage pumper vand og søgræs op fra lystbådehavnens bassin, og også herfra bekræfter virksomhedens indehaver David Kofoed, at arbejdet med gennemsugning af havnebassinet på Nibe Lystbådehvn foregår efter regler, aftalt med Aalborg Kommunes miljømyndigheder.

Læs mere i denne uges trykte udgave af Nibe Avis: LÆS HER

Store mængder søgræs er de seneste år drevet direkte ind i havnebassinet og har i perioder umuliggjort sejlads. Nu renses der op.