Ambitiøse planer for udvikling af miljøet på Nibe Lystbådehavn.

Såvel klubbens egne medlemmer som gæstesejlere og landværts gæster på Nibe Lystbådehavn vil blive tilgodeset i udstrakt grad, når Nibe Sejlklub efter sine 2020-planer inden for max. to år står med et nyt og meget større klubhus, der på alle måder vil styrke klubben som helhed og tilbyde endnu bedre rammer for sejlende gæster til Nibe Lystbådehavn, siger Ruddi Kruse Mortensen, formand for Nibe Sejlklub.

– Tilbage i 2015 satte vi i Nibe Sejlklubs bestyrelse retning på en udvikling for klubben, som vi gerne vil nå; en såkaldt 2020-plan, fortæller Ruddi Kruse Mortensen til Nibe Avis. 

Første resultater har vist sig
Første trin i denne plan har tilført klubben nogle nye kvaliteter i form af et styrket ungdomsarbejde og flere junior-medlemmer og en mere faglig tilgang til sejlsporten. Dette har bl.a. udmøntet sig i faste, interne kapsejladser hver mandag i sejlersæsonen, hvor der konkurreres blandt 10-15 lokale sejlbåde. Flere sejler-faglige aktiviteter er siden kommet til og flere er på vej, fortæller klubbens formand.

Bedre forhold for medlemmer og gæster
Et særligt element i, at vi ønsker os nogle markant bedre rammer er, at vi som lokal sejlklub og med Nibe Bredning og omkringliggende farvande som aktivitetsområde, gerne vil tilbyde gæstende sejlere og andre besøgende på lystbådehavnen nogle ordentlige forhold i form af opholdslokaler m.v., når de er i Nibe. Og vi tænker ikke blot på sejlende gæster. Også besøgende med autocamper, surfere og helt almindelige dagdags besøgende vil være velkomne. Det styrker hele det aktive sejlermiljø og det styrker samtidig Nibe Lystbådehavn og Nibe by som hele.

– Særligt på projektets store overdækkede terrasse, imødeser vi megen aktivitet omkring de afslappende udendørs faciliteter. Vi håber f.eks. at kunne etablere krabbebassin mv. som børn kan iagttage som en del af det maritime miljø på Nibe Lystbådehavn, understreger den lokale sejlerformand.

Ambitiøst klubhusbyggeri i støbeskeen
Inden for de seneste måneder har klubbens bestyrelse og forskellige udvalg så arbejdet på at lægge planer for et kommende klubhusbyggeri, og her har arkitekt Kasper Skovfo, Nibe, der selv er medlem af Nibe Sejlklub bistået med tegninger og beregninger af et totalt ombygget klubhus, som samtidig udvides til ca. dobbelt størrelse.

Byggeri til 5,5 mio. kr.
Beregning af afslører, at der lægges an til et ambitiøst byggeri, der kan opfylde klubbens ambitioner om at højne alle facetter af sejlermiljøet – både de klubmæssige og de almene omkring Nibe Lystbådehavn, siger Ruddi Kruse Mortensen til Nibe Avis.

Læs hele artiklen i Nibe Avis’ trykte udgave– HER

Principskitse over Nibe Sejlklubs kommende klubhusbyggeri på Nibe Lystbådehavn.