- men vi kan få endnu mere glæde og udbytte af hinanden, hvis vi griber det rigtigt an, bedyrer den nye havnefoged og peger på to indsatsområder: Vi skal have mere samspil mellem by og havn, og derudover er det vigtigt med en sikker transportvej fra havneområdet til Nibe centrum og retur, siger Lennart Olsson.

Den nye havnefoged i Nibe nyder sit job. Han er i sit rette element - det er tydeligt: Lennart Olsson trives så at sige som en fisk i vandet, når han udfører sit job på havnekontoret eller i det omkringliggende område, som er hans domæne, og hvor der er nok at se til i sommermånederne, når vejret er som det har været i år: 

- Der er masser af liv på lystbådehavnen, og både lokale folk og gæster udefra er glade og positive, - det er min klare oplevelse, fortæller den nybagte havnefoged entusiastisk. Der er mange forstyrrelser og henvendelser på havnekontoret sådan en almindelig onsdag, hvor vi besøger ham - men han tager alle »besøg« med ophøjet ro som en erfaren sømand der skal manøvrere med sit skib: »Kunderne i butikken« får en kvalificeret service, for Lennart er bekendt med stort set alt der sker i havneområdet.

Havnen er et af områdets største hoteller!
Og der kommer mange til området ad denne vej: Der er cirka 400 både-pladser på Nibe Havn, og i perioden maj-juni-juli måned i år har der været så stor søgning, at man forventer at det samlede antal overnatninger overstiger sidste års antal som var på cirka 4000 overnatninger, som har overnattet i området, anslår Lennart Olsson: - Vi har haft 653 enheder, som har overnattet i tilsejlende både plus 685 enheder, som har lagt til under den såkaldte »frihavnsordning«, og hertil kommer 228 enheder, som har overnattet på vores nærliggende autocamper-område. 

Stort potentiale i havnens gæster! 
Jeg tror mange vil blive overraskede over hvor mange gæster havnen tiltrækker, og hvor meget trafik og handel det genererer, fortæller Lennart og underbygger det med sin oplevelse af at han hver morgen registrerer adskillige gæster gå fra havn til by og handle, hvorefter de kommer retur til båd eller autocamper med hænderne fulde af bæreposer med dagligvarer og andet indkøb fra byens butikker. - og der tror jeg vi kan gøre det endnu bedre, så det i højere grad bliver andre end ishuset, Restaurant Sejlet og et par stykker mere, som har udbytte af den turistmagnet som havnen er. - Men det kræver at vi sørger for at gæsterne bliver grundigt informeret om mulighederne i Nibe, og dernæst så har vi altså et alvorligt problem med adkomsten til og fra byen: Vi har simpelthen ikke en nem og sikker trafikåre, som folk kan færdes på, når de skal fra havn til by og omvendt. Aalborgvej skiller havn og by ad, og det er farlig færd at passere den som cyklist eller fodgænger som sejlerfolket ofte er, når de befinder sig her, siger han.

LÆS HELE ARTIKLEN I DEN TRYKTE UDGAVE AF NIBE AVIS. LÆS HER

Lennart Olsson er gået ombord på sejlbåden »Grenen«, som har hjemsted i Aalbæk. Bådens »kaptajn«, Steen fra Frederikshavn, var i Nibe sammen med sønnen Nicklas og resten af familien. De skulle lige have tanket diesel på, og her fik han assistance af den lokale havnefoged.