På årets generalforsamling, som blev holdt i Nibe Roklubs klubhus, var samlet en lille skare af Nibe Fjordbadeklubs i alt 48 medlemmer.

Der har som tidligere været badet i havnebadet, og blandt de succesrige aktiviteter har igen været badetræf Nytårsaftensdag i samrbejde med den lokale LOOP.

Desværre har det været nødvendigt at indføre aflåsning af badekabinerne, idet der har været forsøgt at brænde bål inde i kabinerne.

Fjordbadeklubbens alt overskyggende mål er fortsat at få bygget en badebro og et velfædrshus, som skal opføres i samarbejde med Nibe Bådelaug.

Der er lavet et budget på 2.6 mio kr. til sauna og badebro. Bådelauget, som klubben samarbejder med, har fået 500.000 kr af AP Møller. Der mangler nu ca. 500.000 kr. før vi kan gå i gang, sagde Lis Nødgaard og fortsatte:  Der ligger stadig ansøgninger hos Spar Nord, Velux og Nordea, som vi også afventer. Ove Gade har talt med IPA fonden, Nibe Festival Fonden og Nibe Elforsynings nye fond.

– Vi håber på, at kunne komme i gang 1. aug., så det ydre kan stå færdig første oktober. 

På den måde kan der arbejdes indvendigt over vinteren.Selve velfærdshuset afventer byggetilladelse hos Aalborg Kommune, sagde hun.

Broen skal godkendes af kystdirektoratet, evt. overgår det til Aalborg Kommunen.

På mødet var der genvalg til formand Lis Nødgaard og bestyrelsesmedlem Line Nielsen. Bestyrelsen består i øvrigt af Marianne Krogsgaard, Heidi Hvistendahl og Vibeke Borregaard.