Nordjyllands Landbrugsskole fejrede i sidste uge 70 året for oprettelsen i 1948. Det skete ved en velbesøgt reception, hvor mange tidligere elever var mødt.

Hverken landbrugsskolens bestyrelsesformand Bøje Pedersen, Arden, eller skolens forstander Erik Poulstrup lagde i deres taler ved jubilæumsdagen skjul på, at Nordjyllands Landbrugsskole er en stærk skole med både en sund drift og gode resultater. Men det er også et rart sted at være, som tilmed ligger i særdeles smukke omgivelser.

– Vi skylder vore ophavsmænd i 1948 stor tak, og særligt daværende bestyrelsesformand, Hans Pinstrup, som også var præsident for Landbrugsrådet, politiker m.m. udtalte ved skolens åbning, at »det er vort håb og mål, at  skolen må bidrage til at give dansk ungdom – foruden dygtighed på det faglige område – vidsyn og storsyn, forståelse af vores forskelle, så det vil styrke ungdommen til at leve et rigt og dygtigt menneskeliv med øje for livets sande værdier. Det gør menneskene frie og stærke overfor såvel modgang som medgang«.

Erik Poulstrup understregede, at den trods alt gammeldags formulering fortsat gælder og det er utrolig smukt formuleret. Forstanderen bød så velkommen til de omkring 100 fremmødte og understregede, at netop sammenholdet og venskaberne, som skabes ved ophold i Lundbæk, varer livet igennem.

Mange deltagere ved jubilæet mødtes således for første gang i en årrække.

Forstander Erik Poulstrup.