Torsdag d. 1. november fejrer Nordjyllands Landbrugsskole, at det i år er 70 år siden, de første landbrugselever ankom til Lundbæk og blev indkvarteret i hovedbygningen. 

I dag er Nordjyllands Landbrugsskole en moderne landbrugsskole, der dog stadig holder fast i gode traditioner. 

En af de tidligere elever, som har tænkt sig at lægge vejen forbi Nordjyllands Landbrugsskole til jubilæet, er Jens Nielsen. Han driver landbrug med økologiske grise ved Tårs. I dag har han kontakt til Nordjyllands Landbrugsskole, fordi han er en del af skolens bestyrelse, hvorom han fortæller: 
– Det er interessant og spændende at være i bestyrelsen, fordi vi finder nogle gode løsninger. Derfor vil jeg gerne blive ved med at være med. En af de styrker, skolen har, er, at der er plads til alle typer af elever. Det kan jeg godt lide, og det vil jeg kæmpe for, at der skal blive ved med at være.

Tre generationer i træk har gået på Nordjyllands Landbrugsskole 
I Jens Nielsens familie er der tradition for at tage uddannelse på Nordjyllands Landbrugsskole, og både hans far og søn har også gået der. Hans søn har taget både uddannelsen til Faglært Landmand og lederuddannelsen, Agrarøkonom, på Lundbæk for et par år siden. 
– Sådan tror jeg, det er for manges vedkommende, at det er blevet en tradition, og noget man gør generation efter generation i familien.

Jens Nielsen driver landbrug med økologiske grise ved Tårs. I dag har han kontakt til Nordjyllands Landbrugsskole, fordi han er en del af skolens bestyrelse – og hans baggrund er bl.a., at han for ca. 30 år siden selv var elev på skolen.

En moderne landbrugsskole med traditioner
Selvom Jens Nielsen forbinder skolen med traditioner, siger han også, at Nordjyllands Landbrugsskole har gennemgået en markant udvikling, siden han selv gik der i årene 1979-1980. For eksempel er der i dag mange flere unge mennesker på landbrugsskolen, som ikke selv kommer fra en baggrund i landbruget, end tidligere. 

– Lundbæk har fulgt med udviklingen i dansk landbrug f.eks. i forhold til ny teknologi, hvor man i dag er helt med fremme blandt de forreste. Samtidig har man holdt fast i sådan noget som kostskolelivet. På det punkt adskiller landbrugsuddannelserne sig fra andre uddannelser i dag. Det er en tradition, man har holdt fast i, og som jeg tror, man fortsat skal holde fast i. Fællesskabet er godt for de unge mennesker, siger Jens Nielsen, der dog understreger, at skolen fortsat skal være omstillingsparat: 
– Selvfølgelig skal vi være klar på forandringer og finde måder at imødekomme elevers forskellige behov i fremtiden. Selv husker Jens Nielsen netop kostskolelivet som noget af det bedste ved at gå på landbrugsskole: 
– Mit bedste minde fra tiden på landbrugsskole er helt sikkert kostskolelivet, kammeratskabet og sammenholdet mellem eleverne.

FAKTA om Lundbæk:

– I 1600 tallet blev Lundbæks jorder samlet under slægten Juel – senere Juel-Rysensteen.

– Landbrugsdriften har været samlet omkring avlsgården, som i dag ligger umiddelbart øst for selve hovedbygningen og landbrugsskolens bygninger.

– Den nuværende hovedbygning er opført i 1804 og er omkranset af skov, park og voldgravs anlæg.

– I 1947 beslutter Aalborg Amts Landboforening at købe hovedbygning med omliggende jord og skolen overtages 1. november 1948. De første elever flyttede 14. november ind i hovedbygningen, der også var – og fortsat er forstanderbolig.

Nordjyllands Landbrugsskole ligger som bekendt idyllisk lige sydvest for Nibe, og har kunnet udvikle sig med nye bygninger.