Siden sognepræst og provst Jens-Anders Djernes i slutningen af oktober fratrådte sit embede i Nibe-Vokslev pastorat, har man ventet på en ny sognepræst / provst skal tiltræde. Det sker nu på søndag, hvor der er indsættelse i de to kirker, med efterfølgende reception.

Gerda Neergaard Jessen har indtil nu været sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat.