På indflytningsdagen var kommende kolleger fra kirken og menighedsrådet mødt op for at byde den nye præstefamilie velkommen.

I går tirsdag var der dømt »Store Flyttedag« for den kommende nye sognepræst og provst i Nibe – Vokslev Pastorat og Aalborg Vestre Provsti. Gerda Neergaard Jessen tiltræder om godt to uger sine nye embeder, men allerede nu har hun sammen med familien taget bopæl i præstegården på Sygehusvej.

Den kommende sognepræst tiltræder midt i december, og passer i mellemtiden sit hidtidige embede som sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat, der ligger mellem Silkeborg og Bjerringbro.

På søndag er der afskedsgudstjenester i Gerda Jessens snart tidligere sogne, mens hun fortsat varetager nogle funktioner  i Skorup og Tvilum sogne, indtil hendes ansættelse i Nibe og Vokslev sogne træder i kraft pr. 15. december.

Jesper Have, formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd, var klar med en velkomst-buket, da Gerda Jessen og familien tirsdag rykkede ind i præstegården i Nibe.