Gerda Jessen indsat af Christian Krüger, provst over Aalborg Østre Provsti.

Søndag var en festdag i Nibe og Vokslev sogne, idet det blev dagen, hvor den nye kirkebogsførende sognepræst og provst over Aalborg Vestre Provsti, Gerda Jessen, blev indsat i sine nye embeder.

Dagen startede i Vokslev Kirke, hvor ca. 80 kirkegængere sammen med Nibe Kirkes Kammerkor tog imod i kirken. Efter de første salmer tog provst Christian Krüger, der også er sognepræst i Skalborg sogn, ordet og oplæste kollektet fra biskop Henning Toft Bro, som er den egentlige indsættelses formalitet.

Nibe Kirkes Kammerkor sang »Mit hjerte altid vanker«, hvorefter den nye sognepræst tog over og gennemførte sin første prædiken i Vokslev Kirke og gudstjenesten havde derefter en mere almindelig form – indtil der atter ved tjenestens afslutning var procession ud af kirken.

Sammen med en lang række festliggørelser af indsættelses gudstjenesterne glædede Gerda Jessen sig over medvirken fra FDF med fanevagt.
Gerda Jessen blev søndag indsat som ny sognepræst i Nibe-Vokslev Pastorat samt provst over Aalborg Vestre Provsti.

Den efterfølgende indsættelse i Nibe Kirke fulgte samme mønster som søndagens første gudstjeneste – i Nibe, hvor kirkens hovedskib og pulpitur var fyldt, og hvor kirkens kammerkor tog plads i sideskibet.
Provst Christian Krüger indsatte her på samme måde Gerda Jessen som kirkebogsførende sognepræst og provst over Aalborg Vestre Provsti.

Dagen sluttede med en reception i Nibe-Vokslev Sognegård, hvor repræsentanter for provstiets sogne og kirker sammen med sognebørn og repræsentanter for en lang række organisationer mv. var til stede.

Nibe Kirkes Kammerkor sang ved indsættelses gudstjenesterne i såvel Vokslev som Nibe kirker.
Jesper Have, formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd, bød velkommen til den efterfølgende reception i Nibe-Vokslev Sognegård.
Reception-sognesalen5139low
Vokslev-Kirke-161220185125low
Nibefaner-ind82541low
Nibe-Kirkeprster-og-menighed82631low
Nibe-Kirke-interir5137low
Jesper-Have-taler5148low
Gerda-Jessen82611low
Gerda-Jessensogneprst5153low
MG8271low
MG8264low