Den nye kirkebogsførende sognepræst i Nibe og Vokslev sogne samt ny provst over Aalborg Vestre Provsti bliver Gerda Neergaard Jessen, som afløser Jens-Anders Djernes i de to embeder.

Gerda Neergaard Jessen tiltræder i embederne 15. december 2018 og der vil være indsættelsesgudstjenester d. 16. december 2018 i Nibe og Vokslev Kirker med efterfølgende reception i Nibe-Vokslev Sognegård.

Gerda Neergaard Jessen kommer fra et embede som sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat i Midtjylland. Privat er Gerda Neergaard Jessen gift med Mads Dalsgaard, som arbejder ved Naturstyrelsen i Rold Skov. Parret har tilsammen 6 sammenbragte børn, hvoraf den yngste, som den eneste hjemmeboende, flytter med ind i præstegården på Sygehusvej i Nibe.

Gerda Neergaard Jessen siger selv om forventningerne til sit nye ”dobbelt-embede: –Jeg kendte ikke meget til Nibe, før jeg søgte provstestillingen, men både min mand og jeg er fuldstændig faldet for den smukke by. Vi har mødt så meget venlighed allerede, så vi glæder os til at flytte ind i præstegården i begyndelsen af december, og til at blive en del af byen og lære folk at kende. Vi sætter pris på at være en del af vores lokalsamfund. 

Jeg har altid været glad for at være præst; for at forkynde i forskellige sammenhænge og at deltage i folks liv i glæde og sorg. Nu får jeg så også et par gode præstekollegaer ved kirkerne i Nibe og Vokslev, som jeg ser frem til at samarbejde med. Samtidig venter en stor opgave som provst i Aalborg Vestre Provsti. Den del af stillingen er ny for mig, og det bliver spændende at lære de mange menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte i kirkerne, og kirkebygninger at kende. Jeg har haft en dygtig forgænger og jeg har allerede deltaget i et godt provstiudvalgsmøde, så jeg ved, at alt er lagt godt til rette for mig, og jeg glæder mig til at tage fat på de mange forskellige typer af opgaver. Der bliver travlt med flytning, nye mennesker og nyt arbejde, men det er kun med forventningens glæde, at vi ser frem til det hele.

Det er en glad formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd, som kan tage imod den nye præst og provst: – Vi er rigtig glade for det valg, som er truffet i forhold til ansættelse af ny præst og provst. Gerda Neergaard Jessen vil passe lige nøjagtig ind i vores sogne. Hun har et væsen og en personlighed, som matcher rigtig godt til os der bor i Vokslev og Nibe.

Da det er en provsteansættelse, har menighedsrådet haft mindre indflydelse på ansættelsen, da det i sidste ende er biskoppen, som beslutter, hvem han vil indstille til Dronningen, at der ansættes, men menighedsrådet har været hørt i processen og har selv afgivet indstilling til biskoppen. – Der skal ikke være tvivl om, at vi er meget begejstrede over biskoppens indstilling og vi glæder os til at byde Gerda og familien velkommen i Nibe og Vokslev, slutter menighedsrådsformand Jesper Have