Ældre Sagen i Nibe med 1750 lokale medlemmer har holdt årsmøde.

Formand Grethe Olsen aflagde en særdeles fyldestgørende beretning af de mange aktiviteter og årlige arrangementer til glæde og gavn for medlemmerne. Hun fremhævede især Frivillig Festen samt reception i anledning af 25 års jubilæet for nylig. 

På den særlige oprettede konto i anledning af jubilæet, er der indgået et klækkeligt beløb til donation til en el duocykel nr.2. Kontoen forbliver åbent en tid endnu. 

Bestyrelsen har deltaget i kurser og temadage til inspiration og motivation for det lokale fremtidige virke. 

Hun takkede desuden såvel medlemmer for opbakning og deltagelse, som bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. 

Kasserer Poul Erik Lund fremlagde regnskab til udtalelse. Årets resultat 52.462 kr. 

Næstformand Anna Hansen orienterede om lokalforeningens fremtidige virke. Motion er og bliver det store emne. Et nyt cykelhold med kortere rute annonceres snart. Og der efterlyses en ny besøgshund på plejehjemmet. Den nye udgave af »Nibe Bladet« udkommer snart, hvori de af arrangementsgruppen planlagte arrangementer, endagsture og rejser beskrives. 

Fire gange genvalg
Ved mødet var der genvalg til Grethe Olsen, Anna Hansen, Poul Erik Lund og Else Kristensen – samt til suppleanterne: Ivan Bjærge og Bente Nielsen. I stedet for Aase Holt Christensen, blev Grethe Laursen valgt. Bente O. Nielsen, Ivan Bjærge og Grethe Laursen blev valgt som suppleanter.

Formand Grethe Olsen takkede Eva Thoms for 15 år som instruktør i stolegymnastik i Kino Nibe, Grethe Buus Jensen for 10 år som gymnastikinstruktør i Multisalen, Ellen Sondrup og Signe Johansen begge 10 år som trillere og Ellen Hedegaard for 10 år som besøgsven og andet socialhumanitært arbejde. Esther Holst og Inge Lise Overgård var desværre begge forhindret, men hædres for henholdsvis 20 års og 10 års hjælp ved gymnastik i Huset og Multisalen. Alle modtog nåle og fine forårsbuketter for godt og stabilt arbejde. Desuden takkede formanden Aase Holt Christensen for samarbejdet i 6 år med en smuk forårsbuket. Tovholder for aktivitetsgruppen Sonja Bjerre takkede alle de frivillige instruktører.

Kontaktperson til Nibe Boldklub Ivan Bjærge efterlyste flere interesserede til hjælpergruppen, som assisterer ved generalforsamling, standerhejsninger og fodboldskole.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Formand Grethe Olsen, næstformand Anna Hansen, kasserer Poul Erik Lund og bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Mortensen, Else Kristensen, Verner Sørensen og Sonja Bjerre.

1. supplant Bente O. Nielsen, 2. supplant Ivan Bjærge, 3. Supplant Grethe Laursen.