Ældre Sagen i Nibe har afholdt årsmøde med deltagelse af 80 medlemmer.

Ældre Sagens lokale formand Grethe Olsen aflagde på årsmødet en særdeles fyldestgørende beretning om de mange ugentlige aktiviter og arrangementer til glæde og gavn for medlemmerne, samt kurser, som man i koordinationsudvalget (Nibe, Hals, Sejlflod og Aalborg) tilbyder bestyrelserne, til inspiration for fremtidig virke. I 2017 har der været særlig fokus på de løbende indskrænkninger i ældreplejen.

Ældre Sagen vil være med til, at omsorg, værdighed og respekt skal være og forblive centrale værdier i hverdagen og i ældreplejen.

Grethe Olsen takkede foreningens ca. 1700 medlemmer, bestyrelse og de 95 frivillige for endnu et godt år og godt samarbejde. Hun rettede også en tak til alle, som trofast møder op til aktiviteter og arrangementer.

Efter de første punkter på dagsorden var der valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Der var genvalg over hele linjen, og bestyrelsen består nu af følgende, incl. suppleanter: Grethe Olsen, formand. Anna Hansen, næstformand. Poul Erik Lund, kasserer. Aase Christensen, sekretær.  Kirsten Slot Mortensen, kontaktperson Socialhumanitær gruppe. Formand for aktivitetsgruppen Sonja Bjerre Nielsen – samt Verner Sørensen, Else Kristensen, Ivan Bjærge og Bente O. Nielsen.. 

Formand Grethe Olsen og Kirsten Mortensen fra Socialhumanitær gruppe uddelte 10 års nål samt et par flasker til Asger Milton Kristensen som frivillig triller og »styrmand« på Solsidecentrets duocykel. Asger er trofast mødt op og har givet en hjælpende hånd på plejehjemmet.

Agnethe Karlson roste som tilflytter det sammenhold, som hun mærkede og blev en del af ved deltagelse i ét eller flere af de mange aktiviteter og arrangementer, som Ældre Sagen tilbyder. 

Læs hele det samlede referat fra årsmødet: HER