Her i foråret 2019 er det 25 år siden, Ældre Sagen i Nibe blev stiftet med Viggo Nielsen som formand. 

Målet for Ældre Sagen har altid været og er stadig at »arbejde for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet«. De første år var arbejdet med Ældre Sagen lagt i et samarbejde med Støvring, men fra 1994 blev Ældre Sagen i Nibe en selvstændig afdeling under Ældre Sagen.

Foreningen startede stærkt ud med bowling i Gatten og onsdagsunderholdning på Plejehjemmet. Snart efter arrangerede man temadage med gode samfundsmæssige emner som ”Når du bliver alene! Hvad så?” og om sociale ydelser og hjælpemidler. 

Det sociale samvær blev styrket i endnu flere aktiviteter som svømning og gymnastik. I flere år hjalp Ældre Sagen vaccinationslægerne med den årlige gratis influenzavaccination. Men snart kaldte det store udland. Den første rejse i 1995 var 10 dage i bus til Spanien, og i årene frem er rejserne gået til Tyrkiet, Østrig, Polen og mange steder i Tyskland. Rejsefeberen var vakt til live, og senere rejser gik til Nordkap, England, Holland, Rom og mange andre steder. I vort eget land har der været udflugter rundt omkring i hele Nordjylland og Himmerland, ja, endda til Fanø og Rømø.

Ved generalforsamlingen i 2002 blev en bestyrelse valgt med Kirsten Bendix Nielsen som formand og nye navne på de fleste poster.

Man talte meget om EDB-undervisning som fremtiden for seniorerne, og de første kurser blev afholdt på Nibe skole. Senere – i 2012 – oprettede man It-cafeen i Kino Nibes Cafe Knud sammen med 9 andre sociale foreninger. Den blev indrettet med computere og printer, og herefter blev der afholdt mange forskellige EDB-kurser. Man kunne også komme med sin egen computer og få hjælp, hvis man var kørt fast i brugen.

Med indførelsen af Digital Post i 2014 blev der travlt i It-cafeen – især med at hjælpe seniorer, der aldrig havde brugt en computer til at søge fritagelse for digital post. It-cafeen lever endnu med èn må-nedlig åbningsdag, nemlig den første mandag i måneden.

I 2008 blev Grethe Olsen formand for bestyrelsen, og med hende kom der igen nye medlemmer i bestyrelsen. Der blev fokuseret stort på det socialhumanitære arbejde, f.eks. med temadage om sociale emner, som blev belyst af fagpersoner og konsulenter. Demens blev et stort omdrejningspunkt for for-eningens arbejde. På Plejehjemmet er der nu demenscafe og onsdagshygge èn gang om måneden, der ydes hjælp og støtte til gruppen af pårørende til demente. Om sommeren kører trillerne ture i området med de beboere på Plejehjemmet, der bruger kørestol. Det nyeste er en elduocykel, som Ældre Sagen har været behjælpelig med at finde sponsorater til. Den er vældig populær, for her er den ældre en aktiv del at cykelturen. Ældre Sagen har i forbindelse med sit jubilæum startet en ny indsamling til endnu en duocykel.

Mange andre aktiviteter bliver brugt. Bowling og gymnastik er stadig meget populære, sammen med linedance, krolf, dart, stavgang og cykling. Petanque kom sidste år med i Ældre Sagen. De fik renoveret deres bane ved stor hjælp fra Kimbo og frivillige.

De nyeste skud på stammen er Herreværelset og Pigekammeret. Ca. 100 mænd og 100 kvinder mødes én gang månedligt hver for sig. De nyder et dejligt måltid mad og oplever et sjovt eller spændende fore-drag.

Også lysten til at læse bøger og bagefter diskutere dem er styrket. 2 læsegrupper er nu oprettet.

Ældre Sagen har været behjælpelig med at få sangtræning af KOL-patienter oprettet i Nibe. Forenin-gen skal nu på 4. år deltage i »Danmark spiser sammen«, hvor arbejdet består i at invitere personer i alle aldre, der er alene og nytilflyttede familier, der endnu ikke har fået et netværk til en hyggelig aften. Håbet er, at der opstår alliancer, der kan fortsætte også efter denne aften.

Også Stafet for Livet har Ældre Sagen deltaget i siden dens start i 2017.

Men rejserne og udflugterne har man ikke glemt. Der arrangeres årligt en eller to rejser og to eller tre udflugter rundt i Jylland. I år er der i juni en spændende rejse til Tallinn, hvor man skal fejre 800 året for Dannebrog, der dalede ned fra himlen under et slag i Estland og hjalp Danmark til sejr. I august går turen til Bornholm, Danmarks eneste klippeø. 

Jubilæet fejres på søndag i Multihallen, Nibe Idræts- & KulturCenter.