Ældre Sagens lokalforening i Nibe fejrede søndag 25 året for sin oprettelse som selvstændig forening under Ældre Sagen.

Forud for stiftelsen af lokalforeningen for Nibe var gået en periode, hvor der blev samarbejdet med Støvring om en lokalforening, men fra marts 1994 fik Nibe sin helt egen lokalforening med tidl. bagermester Viggo Nielsen som formand. Senere var tidl. overlærer Kirsten Bendix Nielsen formand en årrække, og de seneste mange år har Grethe Olsen stået i spidsen som formand for den 10 m/k store lokalbestyrelse og lokalforeningen med 1760 medlemmer.

Søndag havde lokalforeningen så inviteret til jubilæums reception; en invitation, ca. 80 deltagere havde takket ja til, her iblandt Ældre Sagens nyvalgte formand Preben Staun, Herning, og kredsformand John Kirstein, Sindal.

Grethe Olsen bød velkommen til 80 deltagere ved Ældre Sagen Nibes 25 års jubilæum – her iblandt repræsentanter for landsledelsen.

En række talere roste indgående lokalforeningen i Nibe for de mange initiativer og aktiviteter, som tilbydes medlemmerne. Stærkest blev det sagt af landsformanden, som udtrykte det således: – Hvis alle Ældre sagens lokalforeninger havde et aktivitetsniveau som i Nibe, ville Ældre Sagen i Danmark have en million medlemmer. For tiden er der 860.000.

Talerlisten omfattede: Lokalformand Grethe Olsen, landsformand Preben Staun, Leder af plejehjemmet Solsidecentret Winnie Rise, Skolerådmand / tidl. rådmand for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune – lokalvalgte Tina French Nielsen, lokalformand for Nibe Røde Kors Preben Vestergaard, og kredsformand John Kirstein, Sindal.

Der blev serveret kaffe/the og jubilæumslagkage ved receptionen.

»Lungekoret«, anført af dirigent Annemette Strandgaard og pianist Mads Kirkegaard, fremførte nogle populære danske sange, hvoraf de fleste var til at synge med på for de 80 deltagere. Undervejs blev publikum inddraget i sangundervisningen med relevante vejrtrækningsøvelser, idet disse er højest relevante for lungekorets medlemmer, der alle har eller har haft en lungelidelse. Dette er nemlig en betingelse for at synge i koret!

Afslutningsvis bragte formand Grethe Olsen en hilsen fra Bine Thomsen, der var medlem af den første lokalforenings bestyrelse – og Kjeld Pedersen, der ligeledes var med i den første bestyrelse, fik overrakt en buket blomster.

Læs mere i denne uges trykte udgave af Nibe Avis, som omdeles onsdag. Allerede fra tirsdag kl. 18.00 kan E-udgaven af ugens udgave læses via www.nibeavis.dk

Kjeld Pedersen, der i 1994 var medlem af og med-initiativtager til Nibe-afdelingen af Ældre Sagen, fik ved receptionen overrakt en buket blomster af formand Grethe Olsen. Ligeledes var der en hilsen fra Bine Thomsen, der også var med i den første bestyrelse.