Publikum, der Skærtorsdag besøgte åbningen af Kulturelt Samråds Påskeudstilling blev fra starten mødt med gennemtrængende blæsermusik.

Ved et nærmere eftersyn viste det sig, at den lokalt særdeles kendte blæsergruppe, »Nibeblæserne«, fyldte rummene på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk med ægte messingblæser musik.

Ved første øjekast var det et godt blik fra bestyrelsen i Kulturelt Samråd at have hyret Nibeblæserne som et musikalsk indslag. Men da det så kom til overrækkelsen af Kulturprisen 2019 faldt brikkerne ligesom på plads, idet Nibeblæserne på forskellig vis gør sig positivt bemærket, når de spiller – offentligt eller hvor de ellers spiller.

Gitte Friis Therkildsen – nyvalgt formand for Kulturelt Samråd – udløste spændingen og overrakte Kulturprisen til Nibeblæserne.

Mest kendt er måske Nibeblæsernes Nisseorkester, der hvert år til jul stiller op på Nibe Lystbådehavn og spiller i optoget gennem Nibe - samt ved den årlige tænding af juletræet i Nibe. Men det lokale blæserorkester kan lejlighedsvis også opleves i andre sammenhænge – bl.a. på Torvet ved uddeling af særpris til renovering af netop Torvet, og lejlighedsvis spiller de op i Vokslev Forsamlingshus. En del af medlemmerne har historiske rødder i det musikalske liv omkring Vokslev - men medlemmerne kommer i dag fra en stor geografisk radius.

Ejner Lyngby fra Nibeblæserne takkede for tildelingen af Kulturprisen.

Ejner Lyngby fra Nibeblæserne takkede for tildelingen af Kulturprisen og han fortalte lidt om baggrunden for Nibeblæserne, der netop i år fejrer 30 året for starten. Blæserorkesteret spiller lejlighedsvis til forskellige offentlige arrangementer. – Men det er også muligt at hyre os til private arrangementer, understregede han.
Ejner Lyngby udtrykte, at »blæserne« er glade for at tilføre Påskeudstillingen et musikalsk islæt blandt alle de billed- og skulpturmæssige udtryk. Vi mangler så blot et forfatterskab i det totale billede af kulturen, og det bidrager Nibeblæserne også med, idet Janus Staun fra orkesteret har skrevet sin familiehistorie, centreret omkring Lyngbjerggaard – og hans bog er samtidig et godt udtryk for historien i og omkring Vokslev.

Efter tildelingen af Kulturprisen talte provst Gerda Neergaard Jessen som årets åbningstaler, og inden de mange kunstværker blev givet fri til udstilling, spillede Nibeblæserne for til Lars Palle Hansens »Hilsen til Nibe« – en jubilæumsmarch fra Nibes Købstadsjubilæum i 2002, med musikken skrevet af Lars Palle Hansen og tekst af Karl Nielsen.

Nibeblæserne – blæste publikum indtil flere stykker.