Sammenlignet med den meget tørre og lange sommer i 2018, som medførte en række naturbrande, blev året 2019 som helhed et mindre travlt år for Nordjyllands Beredskab – herunder lokalstationen i Nibe, som i 2019 oplevede 39 udkald mod 48 året før.

Diana Sørensen, direktør for det samlede beredskab i Nordjylland, konstaterede ved den årlige nytårsparole, som nytårsaftensdag blev afholdt på lokalstationen i Nibe, at 2019 rent statistisk lå ret tæt på et »normalår« med knap 3000 udkald. Af disse var de 39 i Nibe, og hvor man som i det øvrige Nordjylland oplevede en nedgang i udkald, var dette tal i Nibe en nedgang fra 48. Nedgangen for hele Nordjylland i forhold til 2018 blev på ca. 500, fra ca. 3500 til knap 3000 udkald.

Ros til de lokale frivillige
Særligt hæftede Diana Sørensen sig ved forplejnings enheden i Nibe, som er regionens største. Her roste hun enheden for en enestående indsats ved at bespise brandfolkene under branden ved Råbjerg Mile.

– En indsats over mange timer kræver samtidig god forplejning og hurtig udrykning, og det klarede Nibe-enheden med bravour. Og selv om flere var ferieramte, tog man hjem på stationen, fik samlet råvarer og fik produceret mad til de mange brandfolk fra flere stationer, som vedblivende måtte være til stede på brandstedet, sagde Diana Sørensen, direkte henvendt til de lokale frivillige, som også var til stede ved Nytårsparolen.

Nye slukningsgrænser
– I marts 2020 bliver der indført nye geografiske grænser for udkald fra de lokale stationer. Her vil geografien for udkald fra lokalstationen i Nibe blive udvidet mod øst og syd, og måske indskrænket en smule mod vest. Det handler om, at alle udkald i hele regionen vil skulle ske fra nærmeste station, uanset kommunegrænser eller andre formelle grænser. Der mangler fortsat nogle detaljer i planen, men fra 1. marts vil den skulle effektueres på alle stationer, sagde Diana Sørensen.

Diana Sørensen sluttede sin tale med at rose indsatsen og indstillingen fra de frivillige og de deltids ansatte brandfolk – og hun henvendte sig særligt til de virksomheder, som stiller deltids brandfolk til rådighed og takkede særskilt for denne indstilling.

Regionsdirektør Diana Sørensen: – I marts 2020 bliver der indført nye geografiske grænser for udkald fra de lokale stationer.

Automatiske oplysning om brandsteder
Rådmand Hans Henrik Henriksen repræsenterede på nytårsparolen Aalborg Kommune, og han roste ligeledes indsatsen fra de frivillige og de deltidsansatte.
Hans Henrik Henriksen hæftede sig særligt ved den nye teknologi, som her fra årsskiftet tages i brug, og som vil kunne oplyse mere eksakt om de steder, hvortil der foretages udkald. Blandt andet ved indsats i naturområder eller på motorveje er der ikke altid en kendt adresse at henvise til, og der kan være andre tvivls tilfælde. Her vil den nye teknologi kunne fortælle mere eksakt, hvortil der skal køres med indsats.

Rådmand Hans Henrik Henriksen repræsenterede Aalborg Kommune ved Nytårsparolen.

Broget flok giver stærkt lokalt beredskab
Stationsleder Erik Droob hæftede i sin tale under Nytårsparolen ved, at de lokale deltidsansatte besidder en meget stor mængde forskellige kompetencer inden for mange fagområder. Også det er en styrke i arbejdet som deltidsansat brandmand, ud over det rent faglige.
Erik Droob glædede sig særligt over, at  det for første gang i de senere år er fuld bemanding på lokalstationen i Nibe, senest med tilgang af tre deltidsansatte, der nu er tilknyttet, med erfaring fra ansættelse på andre stationer.

Stationsleder Erik Droob glæder sig over, at alle deltids stillinger nu er besat.

Find knappen med »forplejning«
Frits Stevn Sørensen tog ordet på vegne af stationens frivillige, og han understregede gennem en historisk indsats fra før 2. verdenskrig, at beredskabet gennem tiden og fortsat er en meget vigtig del af det samlede beredskab. Frits Sørensen kritiserede bl.a. vagtcentralen for ikke at have tilstrækkeligt fokus på forplejnings enheden, og han nævnte eksempler på, at brandfolk under mange timers indsats er blevet bespist med franske hotdogs og pizza på en paptallerken. – Det er ikke godt nok, for de aktive under en indsats skal have ordentlig forplejning, og dette er i forvejen vor opgave, sagde han. Frits Sørensen opfordrede derfor både ledelsen og vagtcentralen til noget oftere »at finde knappen med tilkald af forplejnings enheden«.

Nibe Avis havde efterfølgende lejlighed til at få regionsdirektør Diana Sørensens kommentar hertil, og hun svarede, at de indsatser, som Frits Sørensen kritiserede, lå i regi af Falck, og at forplejningen derfor også ligger dér. – ikke dermed sagt, at brandfolk på indsats ikke skal have ordentlig forplejning, men her er der så fortsat en opgave, erkendte hun.

Til spørgsmålet om, hvorvidt man også fremad rettet satser på det frivillige beredskab som forplejnings enhed, svarede Diana Sørensen, at det gør man bestemt, for der ér en vigtig del af indsatsen, at man er klar og ikke lider på grund af manglende mad og anden forplejning.

Under Nytårsparolen blev der endvidere talt af Lene Schade, medlem af regionsbestyrelsen for de frivillige, Leo Frederiksen, tidligere brandmand, stationsleder og æresmedlem af Nibe Brandmandsforening.

Læs hele artiklen med Nibe Avis' beretning fra Nytårsparolen