Efter en årrække at have manglet indtil flere deltids ansatte brandfolk, kunne Erik Droob, stationsleder på lokalstationen i Nibe, ved årsskiftet konstatere, at stationens tre vagthold nu er fuldtallige.

– Gennem flere år har vi måttet bede kolleger om at tage ekstra vagter, idet vi har manglet tilgang, særligt efter nogle af stationens veltjente brandfolk et stoppet. 

Situationen lige nu er så den, at vi bemander alle 18 pladser på de seks vagthold, med en holdleder og fem brandfolk, fortæller stationslederen.

Fra beredskabet i Thisted er Regitse Fuhlendorf og Nicolai Kanstrup tiltrådt lokalstationen i Nibe, og fra beredskabet i Aalborg er Dennis Andersen tiltrådt. 

Alle er uddannede holdledere, hvilket jo i sig selv styrker vort lokale beredskab, konstaterer Erik Droob.

Læs også Nibe Avis' beretning fra Nytårsparolen