Aflyst Nibe Festival og corona-nedlukning giver udfordringer:

Det lokale foreningsliv kan gå hårde tider i møde, hvis ikke det lykkes den enkelte forening at imødegå den nedgang i aktivitet og omsætning, som corona-krisen medfører. Hertil kommer, at mange lokale foreninger i normale år udfører et stort frivilligt arbejde i forbindelse med afviklingen af Nibe Festival. Foreningerne aflønnes efter denne indsats, og der er ganske store beløb på højkant.

Nibe Avis har talt med Nibe Boldklubs nye ledelse, og her lyder det fra klubbens formand Mads Hviid, at klubben i år må imødese et stort fald i indtægterne. Det gælder som nævnt Nibe Festival, som i 2019 bidrog med et pænt stykke over de 200.000 kr. samt et salg fra klubhuset cafeteria i næsten samme størrelse. Hertil skal nævnes, at Nibe Festival i 2019 udbetalte stort set »dobbelt op« på baggrund af en uhyre velafviklet festival, og dermed et rekord stort overskud.

Den manglende aktivitet i klubben har tillige medført en del udmeldelser af klubben, og om klubben kan gennemføre sommerens fodboldskole i juli måned, er fortsat usikkert.

Mads Hviid siger til de manglende indtægter, som tegner sig, at der i samme omgang er udgifter for klubben som falder bort. Det gælder en stor del af klubhusets drift til el, varme og vandforbrug, og det gælder udgifter til lønninger af dommere og til kørsel ved udekampe.

Men frafaldet af disse udgifter rækker langt fra til at opretholde en balance i Nibe Boldklubs økonomi, påpeger NB-formanden, og derfor har bestyrelsen iværksat en række andre tiltag, der skal skabe balance i økonomien for 2020.

Det gælder her, at alle investeringer i klubregi for 2020 er sat i bero. Men klubben er for tiden ganske godt kørende med en trimmet organisation og baneforhold, som er i god stand efter jubilæumsåret sidste år. Hertil kommer, at græsset på banerne i år har fået noget mere ro til at vokse sig stærkt, nu, hvor der ikke spilles fodbold.

Nibe Boldklub har som andre klubber også øje på en mulig kompensation fra en »hjælpepakke«. Dette vil naturligvis kunne løse nogle af vore værste økonomiske knuder, men dette afventer vi indtil videre.

NB-formand Mads Hviid: 
Klubbens trænere og ledere
har taget godt imod 
nedgangen i aflønning.

– Der er intet, vi hellere ville, end at genoptage fodboldspillet hurtigst muligt, men det tillader situationen ligesom ikke. Derfor har vi i forlængelse af den manglende aktivitet været nødsaget til at nedjustere vederlaget med 25% til vore lønnede ledere og trænere, og ydermere appellere til frivilligt at afgive mere. Det er et initiativ, som alle heldigvis har modtaget godt, og flere trænere og ledere har allerede givet afkald på vederlaget for resten af sæsonen. Samtidig har vi tilsagn fra langt størsteparten af klubbens sponsorer, at man »står last og brast med klubben«, og den opbakning er vi naturligvis lykkelige for i situationen, påpeger NB-formanden.

De nævnte initiativer og en række mindre tiltag vil være tilstrækkeligt til at »få enderne til at nå sammen« i Nibe Boldklub, hvis ikke situationen trækker i langdrag.

– Selv håber jeg på, at træningen inden for kort tid kan genoptages, men at turneringskampe må vente til efter sommeren, dvs. til august. Der er naturligvis mange ukendte faktorer, der spiller ind, men bestyrelsen holder til stadighed øje med udviklingen, så vore spillere forhåbentlig snart kan komme på græs, slutter NB-formand Mads Hviid.