Trods nedlukninger grundet Corona krisen er Nibe Y’s Men’s Club så småt ved at komme i gang igen.

Klubbens aktiviteter har været stillet på standby, og mødeaktiviteter har været umulige at gennemføre. Klubben har dog kunne holde nogle få udvalgsmøder og en sommerafslutning, alle i det fri.   

De aflyste aktiviteter inkl. generalforsamling, blev sammenfattet i en status, hvor man nu forsøger at indhente det forsømte og planlægge det kommende klubår. Der vil dog fortsat blive taget stilling til de enkelte aktiviteter, alt efter hvad sundhedsmyndighederne melder ud om vedr. forsamlingsforbud. 

Nogle af de aktiviteter såsom annonce lodsedlen der i samarbejde med Støvring Y’s Men’s Club sælges til støtte for de uniformerede korps, ikke måtte sælges på sædvanlig måde, men var overladt til salg via de sociale medier, hvilket afstedkom et lidt mindre overskud.  

Der vil ligeledes blive taget stilling til, om de gentagne aktiviteter bl.a. den månedlige suppeaften i Sognegården, samt juletombolaen kan gennemføres, eller der kommer alternativer til disse aktiviteter. Trods den manglende generalforsamling, kunne klubben alligevel i beretningerne der erstattede den ordinære generalforsamling melde ud, at trods krisen er der fremgang, idet man kunne byde velkommen til ikke mindre end to nye medlemmer og ét medlem der vender tilbage til klubben.  

De nye Y’s Men er Frode Staun og Liselotte Staun og John Hinge Knudsen, der vender tilbage efter endt orlov. Så klubben holder Status Q med hensyn til medlemstal. Klubben kunne også præsentere det nye præsidie der ubemærket er blevet sat under nedlukningen.  

Til præsident er valgt Vagn Klitgaard, vicepræsident er Else Kristensen, pastpræsident er Poul E. Petersen, og som sekretær fortsætter Bente Janum. Ligeledes fortsætter Tove Rasmussen som kasserer.  Alle udvalg er også på plads, og vil senere konstituere sig. 

I aftenens løb blev det tilkendegivet, at man var indstillet på fortsat, at holde et aktivitetsniveau som tilgodeser klubbens formål, som en del af en pengerejsende organisation der er præsenteret over hele verden.  

Klubben vil også forsøge at gøre offentligheden bekendt med arbejdet, og fortsat arbejde på en medlemsfremgang.  

Der vil i den kommende periode blive lagt op til klubbens medlemmer, at de som ambassadører for klubben prøver at formidle kendskabet til Y’s Men’s organisationen, og dens mange fordele, der med et højt serviceniveau, et godt socialt sammenhold, samt tilbyder et medlemskab i en verdensomspændende organisation der kan byde på uendelige mange oplevelser, slutter klubbens past-præsident Poul E. Petersen.