Af: Poul Erik Petersen, Lundevej 6, Nibe. 

Hus Forbi…

Nibe Y’s Men’s Club kunne meget nemt været kommet med det udsagn...

Klubbens mangeårige juletombola var tæt på at blive ramt af ”hus forbi” – idet man ikke havde fundet et lokale til afholdelse af den meget besøgte årlige juletombola, men i sidste øjeblik fik man mulighed for at være i Kirkehuset der ligger i Mellemgade.

Klubben har i de seneste år været sammen med Aktive Kvinder i lånte lokaler rundt om i Nibe, ofte tomme butikslokaler. Aktive Kvinder har i år valgt ikke at lave julemarked, dels på grund af jagten på egnede lokaler ikke lykkedes. Så igen må Nibe mangle en velbesøgt aktivitet, og de mange flittige hænder fik i år ikke muligheden for at afsætte deres husflid.

Nibe Y’s Men’s Club havde i mange år anvendt en pavillon opstillet på Torvet, men måtte på grund af manglende opvarmning og medlemmernes helbred stoppe med den, og søge indendørs med aktiviteten, som er blevet en del af julen i Nibe. Klubben er derfor glad for, at de er blevet budt indenfor i Kirkehuset, og klubben igen med stor velvilje fra byens supermarkeder har fået lov til salg af lodder i og ved butikkerne.

Gevinsterne bliver leveret af medlemmerne, og overskuddet går ubeskåret til humanitære formål.

Så uden tvivl er det et stort ønske fra mange udøvere, at der er et permanent lokale til udfoldelse af denne form for aktiviteter.   / PEP