Lene og Anders Buus Andersen sælger livsværket Nibe Installationsforretning til medarbejder og lokal entreprenør.

Et mere end 50-årigt langt virke indenfor el-installationsbranchen tager snart sin afslutning for Lene og Anders Buus Andersen, som har besluttet sig for af afhænde Nibe Installationsforretning. Virksomheden  drives videre i samme ånd som hidtil, hvilket understreges af at den ene af de to nye ejere af firmaet, er dén af medarbejderne med størst anciennitet: Just Højen Justesen har været ansat i firmaet siden 1983. Han indgår pr. 1. november i ejerskabet sammen med Kim Jacobi Nielsen, kendt fra det lokale murer- og entreprenørfirma KIMBO. Samtidig ændres ejerformen til et aktieselskab.

Firmaets første medarbejder tager nu over
Anders Buus Andersen startede som selvstændig i 1979, og driften udgik på det tidspunkt fra privatadressen. Firmanavnet var »A. Buus Andersen’s Elservice«. I 1982 etablerede han sig i erhvervslokaler inde i byen. Her havde der hidtil været bagerforretning, men allerede i 1983 åbnede el-butikken i de lokaler vi kender i dag. Navnet som står på gavlen ved indgangen kom dog først til i 1990, da Lene og Anders købte den konkurrerende elforretning i Grydstedgade. Herfra stammer det firmanavn, som vi har kendt siden: »Nibe Installationsforretning« blev dækkende for både butikken på hjørnet af Torvet og Mellemgade og den tilknyttede el-installations virksomhed, som hurtigt fik så travlt, at det blev nødvendigt at ansætte den første ekstra fuldtidsmedarbejder. Det blev Just Højen Justesen, og det har ingen af parterne siden fortrudt. 

- Just har været utrolig stabil, seriøs og kvalitetsbevidst, så på alle måder matcher hans egenskaber det, som vi igennem alle årene har ønsket at signalere som kerneværdier for vores virksomhed, fortæller Lene og Anders Buus Andersen.

At Just skulle blive selvstændig ligger ham ikke fjernt: - Jeg har arbejdet som »firmaets mand«, og tanken om at få min egen virksomhed på et tidspunkt har da strejfet mig nogle gange, så da jeg fik en venlig henvendelse fra Kim fra KIMBO, var der ikke langt fra tanke til handling, siger Just Højen Justesen.

Kim Jacobi Nielsen (t.v.) overtager pr. 1. november Nibe Installationsforretning sammen med Just Højen Justesen, som bliver virksomhedens nye daglige leder. Firmaet drives videre i fuldstændig samme ånd som hidtil.

Virksomheden og arbejdspladserne består fremover

Partner og ny medindehaver Kim Jacobi Nielsen glæder sig over den nye aftale: - Det er positivt, at vi på denne måde kan bevare virksomheden og dermed bevare de lokale arbejdspladser, og vi er helt enige om at de værdier, spidskompetencer og arbejdsområder der hidtil har kendetegnet virksomheden skal fastholdes fremover, siger Kim Jacobi Nielsen. 

Udover Just Højen Justesen beskæftiger Nibe Installationsforretning p.t. fire elektrikere, én lærling samt én kontormedarbejder, og de fortsætter alle under de nye ejerforhold efter 1. november.

- Selve butikken på Torvet drives videre af Lene og Anders Buus Andersen med det formål at få solgt det nuværende lager af varer, - men kun i en begrænset periode, oplyser Lene Buus Andersen.

Lene og Anders Buus Andersen takker af efter 40 år med Nibe Installationsforretning i Nibe. Butikken på torvet driver de dog videre nogle måneder endnu.