Selv om der formelt var åbnet for en mere omfangsrig udgave af Stafet for Livet Nibe den forløbne weekend, havde styregruppen forlængst lagt sig fast på en 12-timers udgave, da den krævende forberedelse af aktiviteterne ikke tillod ændringer i sidste øjeblik.

– Vi har gennemført en rigtig god udgave af Stafet for Livet Nibe 2021 – den fjerde i rækken, efter vi sidste år måtte aflyse helt, forklarer Birgitte Bergmann Kristensen, formand for Styregruppen, og hun fortsætter:

– Vi har oplevet en massiv interesse og engagerede deltagere på de 14 hold – og mange flere kunne have deltaget, hvis det ikke var for en meget lang række af andre arrangementer, incl. private familiefester, hvor mange af de traditionelle deltagere har været optaget.

Sponsorater af mange slags

Forud for arrangementet har der til stafettens lotteri været solgt lodder rundt om i Nibe by, og her fik vi udsolgt og dermed også et fint overskud, oplyser Ole Nicolajsen, der i samme åndedrag roser lokale virksomheder og forretninger for at have doneret gevinster mv. til lotteriet.

Lysposer, der varmer
De kendte lysposer blev også i år en vare, der »gik som varmt brød«. Her har man kunnet dekorere og skrive en hilsen til en sygdomsramt ven, og de 338 lysposer blev lørdag aften ved lysceremonien opstillet, og gav dermed både fysisk og indre varme, fortæller Tina Vennevold, ansvarlig for lysposerne.

47 fightere førte an
Som tidligere var det stafettens »fightere«, der åbnede dagen med at gå den første runde. Fighterrunden blev ekstra flot dekoreret af solsikker, som deltagerne bar rundt på første runde, forklarer Karin Gøtke.

 14 hold leverede en imponerende indsats
Fra styregruppens Helle Duus Jørgensen lyder der en stor tak til de 14 hold og 667 deltagere, som samlet leverede knap 10.000 runder på strækningen gennem Nørregades Anlæg og Stadionparken.

En tilfreds styregruppe, samlet »dagen derpå«. Fra venstre: Tina Vennevold, Peder Bach, Helle Duus Jørgensen, Birthe Bach, Birgitte Bergmann Kristensen, Tove Nikolajsen, Karin Gøtke, Frank Larsen og Ole Nicolajsen. Med i styregruppen er endvidere: Tine Faurholt, Peter R. Ravnsrede og Per Langgaard.

 

SFL-218747-kopi
SFL-218718-kopi
SFL-218759
SFL-21Dan-Heinig
SFL-218716-kopi
SFL-218699-Birgitte-Bergmann
SFL-218773-AULA
SFL-218899-Sogneprst-Birgitte-Vittrup-Mortensen
SFL-218854-Franciska-underholder-foran-scenen
SFL-21Carina-Damgaard