På sidste uges generalforsamling i foreningen Vikingebyen Sebbersund stoppede Elin Møller som foreningens formand – en post, hun har varetaget gennem hovedparten af sine 25 år som medlem af Vikingebyens bestyrelse.
Hun blev på mødet efterfulgt af Signe Nygaard, der har en lige så lang erfaring med arbejdet i Vikingebyen, og som i mange sammenhænge har dannet par med den afgåede formand; såvel i bestyrelsesarbejdet som ved aktiviteter på Vikingebopladsen nordvest for Sebbersund.

Elin Møller hyldet for stor indsats
På mødet, som foregik i Kulturbrugsen i Sebbersund, blev Elin Møller hyldet for sin store indsats. Ellinor Wolff, der også har fulgt arbejdet i Vikingebyen gennem en meget lang årrække, sagde i sin tale til Elin Møller:

»25 år i en bestyrelse og hovedparten af årene som formand, det er der ikke mange, der har præsteret, men det har du, Elin. Det vil såvel bestyrelsen som medlemmerne gerne sige dig en stor tak for.

Efter de arkæologiske udgravninger i begyndelsen af halvfemserne havde vist, at der have været en stavkirke i Sebbersund blev det hurtigt besluttet at forsøge at få etableret en rekonstruktion af stavkirken på den oprindelige plads, hvor stavkirken havde ligget i vikingetiden.

Og her startede dit store arbejde: Det første der skulle til var at få lavet en ny lokalplan for området. Her brugte du dit store netværk for at få lokalplanen vedtaget.

Dernæst handlede det om at få  området fredet. Det var en lang og sej proces, der endelig lykkedes i 2006 og dette på grund af din ihærdige indsats og dit store netværk.

Der var mange projekter undervejs f.eks. arbejdet omkring Vikingernes Land, der var med til at sætte Sebbersund på landkortet.

Opførelse af to grubehuse, det første i 2000 og det seneste i 2010. Her var du som altid med i første række, også da vi startede i Aars Plantage med at fælde træer med økse og senere få dem hjem til Sebbersund, hvor arbejdet så kunne fortsætte.

Der blev søgt om tilladelse til udgravninger i sommermånederne samtidig med et arbejdende smedeværksted på pladsen i Sebbersund.

Omkring 2010 stod du i spidsen for at søge midler hos Arbejdsmarkedets Feriefond til rekonstruktion af en stavkirke. Det lykkedes desværre ikke, sagde vi den gang, men senere var vi måske glade for denne beslutning, da projektet måske var lidt for ambitiøst.

Elin Møller har i mange sammenhænge medvirket ved aktiviteter i Vikingebyen; her ved demonstration for skolelever. Foto: ©antoine-groslier.org

Efterfølgende blev der fortsat arbejdet på at skaffe midler til stavkirken, men for få år siden besluttede vi at ændre fokus og satse på at få opført et formidlingshus. Her var din indsats også utrættelig. Du skaffer altid alt lige fra gas, til lammekøller, pandekagemel. fundablokke, sten m.v. . Her skal der også lyde en tak til Bent, som også har været en flittig hjælper, når der skulle skaffes ting til pladsen.

Utallige er de hjemmebagte boller, som du har serveret ved massevis af vikingemøder suppleret med kandevis af te og kaffe

Du tager går altid forrest og tager altid hånd om de aktive medlemmer, og er den, der altid vil sikre at ingen arbejder alene på pladsen. Ingen skal alene kravle op på en stige med din gode vilje.

Din plads som formand vil blive umulig at udfylde, men dejligt du har tilbudt stadigvæk at være behjælpelig med din store viden og dit store netværk. Så tusinde tak for din store indsat gennem 25 år.«

Elin Møller fik for sin indsats overrakt en en sølvbroche – en kopi af et smykke fra Trelleborg samt en Mundgodt kurv.

Signe Nygaard: Efterfølger Elin Møller som formand for bestyrelsen i Sebbersund Vikingeby.

I den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis kan man læse mere om, hvad der skete på Vikingebyens generalforsamling.