Leif Carlslund, som gennem 25 år har arbejdet utrætteligt for Sebber Kloster Golfklub, blev ved klubbens jubilæumsreception lørdag udnævnt til klubbens blot andte æresmedlem.

Formand for Sebber Kloster Golfklub Leif Munk bød ved jubilæumsreceptionen lørdag velkommen til godt et halvt hundrede gæster og medlemmer, som efterfølgende kunne høre dels nogle historiske fakta og fortællinger om hvordan man er nået til, der hvor klubben er i dag.

Leif Munk beskæftigede sig bla. med »klubbens DNA«, og selv om dette mentalt kun udgør omkring 0,1% af den samlede masse i klubben, er det den nok så vigtige del; det er nemlig den sociale kraft, som binder medlemmerne sammen og som gør Sebber Kloster Golfklub til noget enestående, sagde golf-formanden.

Efter taler af tidligere formand Mogens Heltenov og Sebber Klosters ejer Adam Saunte, tog den nuværende formand Povl Munk atter ordet og motiverede valget af klubbens blot andet æresmedlem. Afdøde Knud Møller, der var klubbens første formand og den, der satte gang i det konkrete arbejde med at etablere klubben, var klubbens første æresmedlem.

– En anden blandt de, der var med fra starten og siden har lagt et utrætteligt arbejde i udviklingen, er Leif Carlslund. Men en yderligere motivering udnævnte Povl Munk Leif Carlslund til æresmedlem, efterfulgt af en solid klapsalve.

Formand Povl Munk gennemgik ved jubilæumsreceptionen træk fra klubbens historie og motiverede efterfølgende udnævnelsen af Leif Carlslund til æresmedlem.
Blandt gæsterne ved jubilæumsreceptionen fandt man golfbanearkitekt Henrik Jacobsen (t.v.) og klubbens tidligere formand Mogens Heltenov.