Spar Nord Fonden og Nibe Elforsynings Fond donerede hver 32.000 kr. til klubbens køb af kapkajakker.

Grundlovsdag 5. juni var flere end 40 roere på vandet og markerede en festdag for Nibe Roklub. Efterfølgende var der besøg fra Spar Nord Fonden og Nibe Elforsynings Fond, som hver især, har doneret kr. 32.000 til klubben, og som dermed kan stille en personlig kapkajak til rådighed for hhv. Lærke C. K. Petersen, der roer i U18 klassen og Søren C. K. Petersen, der roer i U16 klassen.

Fra Nibe Elforsynings Fond var mødt Leif Carlslund, John Jakobsen og Frederik Vedel Möller – her sammen med Søren C. K. Petersen (forrest, i klubdragt).    

Sammen med søster Silke træner de to juniorer hårdt, såvel i Nibe Roklubs farvand og motionsrum, på vandet i Halkær Å, ved kajakklubben Limfjorden i Lindholm, ved Silkeborg Kajakklub og på diverse træningslejre og -samlinger. De to roere takkede sammen med rokammeraterne og klubbens formand Ole Torp for de flotte sponsorater.

Lærke C. K. Petersen er her i selskab med Spar Nord Fondens repræsentanter, Bjørn Drejer og Hans Thorup.