Aalborg Håndbold begynder at have spillere til talent træning fra 2. års U12. I år har Nibe Håndboldklub syv spillere med til talent træning, samt én i U14 talentsamlingen. 

Talenttræningen er mest tænkt som inspiration for de drenge, som er ekstra dygtige til håndbold, og man har her mulighed for at spille med nogle, som er lige så gode eller bedre.

Det er vigtigt for Aalborg Håndbold at spillere, der er inde til talenttræning, er rollemodeller i deres egen klub og går forrest til træning.

Der er cirka 10 træningssamlinger om året, og træningerne styres af talentansvarlig Per Jessen, Jacob Stegger, Søren Mortensen og Andreas Madsen.