Nibe Boldklub lægger an til storslået jubilæumsår.

Til Nibe Boldklubs generalforsamling, hvor et halvt hundrede medlemmer var mødt, havde man som altid allieret sig med Bjarne Svendsen som den drevne dirigent, der styrede mødets gang.

Efter formand Knud Tobiasens gennemgang af sin årsberetning gjaldt det klubbens regnskab. Her måtte NB indkassere et markant underskud på 131.068 kr., mod sidste års overskud på 152.308 kr.

Den store forskel skal ses i lyset af, at der fra og med 2018 ikke vil være udbetaling af »automatpenge«. Dette beløb var i 2017 kr. 178.177 kr., mod kr. 5.000 i 2018. Også udgifter til kurser er steget en del – og sammen med øvrige mange poster, der udviser mindre underskud, dog ikke i alarmerende grad, udgør de forskellen.

To nye i bestyrelsen
Knud Tobiasen indledte sin årsberetning med at oplyse, at han i år aflægger sin 2. beretning. Det er samtidig næstsidste beretning, idet han bebudede sin afgang ved næste års generalforsamling.

I år afløste Martin Rosbech og Thomas Juul Jørgensen hhv. Helle Boddington og Marianne Staun i bestyrelsen, mens Mette Bach fremover vil varetage kasserer posten. Endelig er Troels Fage Krogh medlem af NB-bestyrelsen.

Storslået jubilæumsår i sigte
Som bekendt runder Nibe Boldklub i juli måned 100 år fra sin stiftelse i 1919.

Det runde jubilæum vil blive markeret på mange fronter, og er i øvrigt allerede blevet markeret med en »lagkageturnering«, som kort efter nytår fandt sted i Nibe Idræts- & KulturCenter.

Træningen er i gang for de fleste spilleres vedkommende, og de kan allerede nu glæde sig til, at en kunstgræsbane i juni måned vil stå færdig.

Selve jubilæet markeres den 13. - 14. og 15. juni, hvor der den første dag afholdes en stor fodboldturnering for 3. og 4. klasserne i de nærliggende skoler. Turneringen afholdes i øvrigt i samarbejde med en anden 100 års jubilar, nemlig Nibe Avis.

14. juni får Nibe Boldklub besøg af Old Boys landsholdet, som vil spille en opvisningskamp mod en sammenbragt flok af AaB’s Danmarksmestre fra 1995 og 1999. Den store jubilæumsweekend rundes af med »Store Kampdag« 15. juni, hvor ale klubbens hold vil være i kamp.

Selve jubilæumsdagen 19. juli vil der være jubilæumsreception med deltagelse af en række koryfæer, bl.a. klubbens navnkundige spiller Jørn Sørensen samt bl.a. Sepp Piontek, Frits Ahlstrøm og nogle få nulevende spillere fra landsholdet, der vandt sølv ved Olympiske Lege i Rom, 1960.

NB-formand Knud Tobiasen gennemgik årets højdepunkter fra 2018, og løftede sløret for dele af programmet for klubbens 100 års jubilæumsår.