Af: Tina French Nielsen, Rådmand (V), Bromarksvej 3, 9240 Nibe

Jeg har været med i kommunalpolitik nu siden 2001. I alle de år er der én ting, der har fyldt forholdsvist meget i de politiske processer – nemlig den årlige budgetlægning. Af alle de år har dette års budget været det letteste at få til at falde i hak. Det har baggrund i en god aftale for kommunernes økonomi med Christiansborg, samt det faktum, at kommunalvalget er lige om hjørnet.

Men, hvad er det så vi har ændret mest på? Jo, de største områder af politisk interesse har været børn og bosætning. Helt naturligt, når man ønsker en kommune i udvikling.

Som skolerådmand er jeg glad for, at der er afsat flere penge til undervisning i både normal- og specialområdet. Og konkret for Nibe-området kan jeg glæde med, at vi har afsat flere penge til bustransport af skolebørn. Det har vi gjort for at sikre, at alle kan komme til kultur- og aktivitetstilbud i den anden ende af kommunen uden at ofre en hel skoledag.

Der er ingen steder, børnene får så meget med sig mentalt, som i klublivet. Derfor luner det også med flere penge til renovering af haller og klubhuse. Som lokalpolitiker glæder det mig, at vi har givet en meget håndfast erklæring på støtte til nyt sundhedshus i Nibe. Jeg ved at et helt byråd vil strække sig langt, for at realisere den vision.

Sidst men ikke mindst er bosætning og vedligehold et tema. Der er afsat penge til almene boliger i oplandsbyer, og til mere asfalt og generelt vedligehold.

Vi står med et budget, der er ansvarligt for 2018. Det er jeg tilfreds med.