Af: Byrådsmedlem Hans Thorup (V), Irisvej 8, Nibe: 

Mine overordnede kommentarer til budgetforliget gælder hovedsageligt fire områder:

1. Skoleområdet, hvor specialundervisning tilføres 25 millioner, og den fagdelte undervisning 7,2 millioner kroner. (Kan være fag som dansk og matematik).

2. Kommunal medfinansiering til sundhedshuse i Storvorde og Nibe, hvor vi afventer frigivelse af statslig pulje på 800 millioner kroner, men også forventer medfinansiering fra Regionen.
Et sundhedshus i Nibe skal styrke de lokale lægers mulighed for at leve op til den nyligt indgåede aftale mellem Danske Regioner og Praktiserende Læger (PLO). Aftalen lægger i høj grad op til at de praktiserende læger skal have større ansvar for behandling af KOL og diabetes 2-patienter, kontrol af visse kræftsygdomme, behov fra kræftpatienter samt opfølgning over for sårbare borgere efter udskrivelse fra hospitalet. Genoptræning bliver et af nøgleordene.
Modsat Nibe handler det i Storvorde også om at etablere nogle faciliteter, som kan tiltrække praktiserende læger, som man i dag helt har mistet. Her er vi mere heldige i Nibe, hvor vi efter min mening har et godt og velfungerende lægehus.

3. Vejvedligeholdelse, rabatter og grønne områder, som tilføres ialt 4,2 millioner kroner. 

4. En ekstra million kroner til fortsat udvikling af kommunens 29 forsamlingshuse og andre forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet. Forsamlingshusene har stor betydning som mødested og ramme for aktiviteter i landsbyerne.