Af: Rådmand Hans Henrik Henriksen (S), Rosenparken 44, Nibe:

Jeg er utroligt glad for, at det er lykkedes at samle hele byrådet omkring budgettet.

Allermest glæder jeg mig personligt over, at der er afsat 6 mio. kr til den fagdelte undervisning i folkeskolen. Her har vi heldigvis lyttet til lærernes ønsker. Der var lagt op til en takststigning på DUS. Den er heldigvis holdt nogenlunde i ro.

Der er vedtaget at etablere en jordfond for de mindre byer i kommunen, hvor der indskydes 40 mio. kr. over de næste 4 år. De 20 mio. udgøres af kommunal jord. Det betyder, at vi kan styrke bosætningen i bl.a. Farstrup, Sønderholm, Bislev, St. Restrup. Samtidig kan vi, med det her tiltag, forhåbentlig understøtte elevgrundlaget på de mindre skoler og børnehaver, mm.

Der er også penge til kommunal indskud til etablering af både seniorboliger og almene boliger i byerne udenfor Aalborg - 16 mio. over de næste 2 år.

Der er også afsat flere penge til drift og vedligehold af grønne områder og veje. I Nibe by kan nogle af pengene bruges på asfalt - de steder hvor der ikke separatkloakeres. Separatkloakeringen betyder i øvrigt en klar opgradering af vejnettet i Nibe by,  indenfor de næste 3-5 år.

Der er også afsat penge til medfinansiering af et sundhedshus i Nibe, hvor en række sundhedsfaglige og forebyggende tiltag kan samles. Umiddelbart er det gl. rådhus en oplagt mulighed, men jeg synes personligt, at man skal gøre en grundigt forarbejde, inden man lægger sig fast på en endelig placering.

Endelig er der bl. a afsat penge til opkvalificering af SOSU hjælpere til SOSU assistenter og penge til sociale normeringer og indsatspædagoger.