Hos bibliotekerne kan man allerede nu se, at det giver pote, at man har kunnet brevstemme siden d. 10. oktober. Bibliotekerne ser en fremgang i brevstemmere på 9.9% ift. KV2013.  

Det har ligesom ved sidste kommunalvalg været muligt brevstemme på de fleste af Aalborgs lokalbiblioteker og ved Aalborg Bibliotekernes bogbusser.

 I 2017 har Aalborg Bibliotekerne modtaget 4656 brevstemmer, hvilket er 419 flere - og en fremgang på 9.9 % - i forhold til kommunal- og regionalvalget i 2013.

Unge, udsatte og minoriteter
I alt tegner bibliotekerne sig for 67% af alle afgivne brevstemmer. Cirka 3% af Aalborgs 170.969 stemmeberettigede har dermed afgivet deres kommunale og regionale krydser i en af bibliotekernes brevstemmebokse.

Aalborg Bibliotekerne har ved dette års kommunalvalg været specielt opsøgende ift. at få socialt udsatte, minoriteter og unge til stemme.

Omlægning af bogbusruter og tema-vælgermøder har været midler i forhold til at engagere målgrupperne og forhindre dem i at blive sofavælgere.

Bibliotekerne helhjertede ind i (valg)kampen
Hos Aalborg Bibliotekerne har bibliotekets betjente i hele brevafstemningsperioden haft travlt med at køre brevstemmer til Borgerservice og hente stemmematerialer; ligesom det har været nødvendigt at finde ekstra personale i forbindelse med den ekstra belastning oven i den normale drift, det er at skulle håndtere en brevafstemning

Ud over brevstemning har Aalborg Bibliotekerne desuden haft to store vælgermøder - ét om integrations- og udsatteproblematikken, og ét for unge førstegangsvælgere.

Særligt sidstnævnte trak fuldt hus med sin ambition om at gøre politik tilgængeligt for de unge via en hånedyst mellem lokalpolitikere og en debat krydret med friske indlæg fra komikeren Mark Le Fevre.

Populær blandt de unge.
Man har ikke på bibliotekerne direkte mulighed for registrering af, hvor mange af de førstegangsvælgende der benytter sig af brevafstemning. Man ved imidlertid af erfaring fra tidligere, at brevstemning er populært blandt unge, og er ikke i tvivl om at 2017s ungevælgermøde har øget interessen blandt de unge for at stemme.

At brevafstemning i det hele taget er populært blev tydeligt på brevafstemningens sidste dag, d. 17. november, da strømmen forsvandt fra Hovedbibliotekets fire valgcomputere

Her blev vælgerne troligt stående, og dannede en kæmpe kø gennem Hovedbiblioteket velkomstområde, indtil man - i sidste øjeblik hen imod afleveringsfristen kl. 16 - fik systemerne online igen.