Nibe og Omegns socialdemokratiske vælgerforening afholdt i den forgangne uge generalforsamling. Her blev Anette A. Mortensen valgt til generalforsamlingen dirigent. Hun kunne efter vedtægterne erklære generalforsamlingen lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Evald Lange Rise og Hans Henrik Henriksen, begge lokalvalgte byrådsmedlemmer i Aalborg Kommune, fortalte om de politiske vinde for lokalområdet, og ikke mindst om de positive politiske tiltag i lokalområdet som udløber af efterårets budget. Her blev der bl.a. fokuseret på udstykninger i Sønderholm og St. Restrup. Bedre busdrift til og fra Sønderholm i kraft af at buslinje nr. 1 forlænges fra Frejlev til Sønderholm med virkning d. 9. august 2020.
Den nye kommuneplan for Frejlev, der giver mulighed for øget bosætning, bedre infrastruktur og fokus på sammenbygning af Frejlevhallerne. 
Søren Valgreen Knudsen, folketingskandidat, fortalte generalforsamlingen om sin oplevelse af det seneste folketingsvalg og Malene Busk om sit virke i regionsrådet.

Valg til bestyrelsen
Under punktet »valg«, blev Milan Vestergaard valgt som formand. Bestyrelsen består ydermere af Allan Milton Kristensen, Nibe, Kristian Kongshøj (kasserer), Sebber, Evald Lange Rise, Sønderholm og Hans Henrik Henriksen, Nibe, og de blev alle valgt til vælgerforeningens bestyrelse.

Genvalg til kandidater
Under punktet »Valg« var der også valg af: folketings-, regionsråds- og byrådskandidater. Valget faldt således ud, at generalforsamlingen indstillede Søren Valgreen Knudsen som folketingskandidat. Allan Milton Kristensen blev indstillet som regionsrådskandidat. Evald Lange Rise og Hans Henrik Henriksen blev begge indstillet som byrådskandidater til det byrådsvalg, der ligger fremme i år 2021.

Kasserer Kristian Kongshøj kunne fremlægge vælgerforeningens økonomi for generalforsamlingen. Det viste et forventeligt mindre overskud.